Pressiteated

Avatav taastuvate loodusvarade teaduskeskus loob eeldused ulatuslikuks koostööks

Täna, 20. veebruaril algusega kell 13 toimub Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskuse avamine. Keskus koondab maaülikooli nn roheliste teadustega tegelevad üksused nüüd ühte kohta ning loob eeldused ulatuslikuks riigisiseseks ja rahvusvaheliseks koostööks. Videoülekannet on võimalik vaadata: video.emu.ee

2005. aastal maaülikooli eelkäijana tegutsenud Eesti Põllumajandusülikoolis loodud põllumajandus- ja keskkonnainstituut paiknes mitmes kohas nii Tartus kui ka üle Eesti. Tollal instituudi direktorina tööd alustanud praegune Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti meenutas, et uuel instituudil oli palju hooneid, kuid sellist, mida oleks saanud vaadata kui instituudi peamaja, polnud. Lõpuks leiti, et sobivaimaks lahenduseks oleks kolimine Metsamajja: „Majas olid juba koha leidnud maastikuarhitektid, keskkonnakaitsjad, maastikukorraldajad ja järk-järgult ehitati välja uued ruumid taimefüsioloogidele, mitmesugustele laboritele jne. Siiski puudus võimalus kõigi Tartus paiknevate struktuuriüksuste üle kolimiseks – see eeldas Metsamajale juurdeehituse rajamist.“ Juurdeehituse nimel hakkas aktiivne planeerimistöö. Seda, kuidas uue hoone nimeks otsustati panna taastuvate loodusvarade teaduskeskus, Lemetti täpselt enam ei mäletagi, aga kinnitab, et kahtlemata ühendab see nimi instituudi erinevaid tegevusvaldkondi väga hästi. „Loodan, et ühes hoones koos tegutsemine aitab veelgi paremini ära kasutada sellise unikaalse erinevate tegevusalade koosluse nagu põllumajandus- ja keskkonnainstituudi sees peituvat potentsiaali,“ rõhutas Lemetti. „Samas ei saa jätta lisamata, et instituudi lahutamatu osa ja tugevus on kindlasti ka need struktuuriüksused, mis jätkavad tegutsemist Pollis, Võrtsjärve ääres ning mujal Eestis.“
 
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Kalev Sepp ütles, et taastuvate loodusvarade teaduskeskuse valmimisega teostus viimane oluline osa Eesti Maaülikooli ligi kümne aasta tagusest struktuurireformist: „Reformide ja liitmiste tulemusena jõuti põllumajandus- ja keskkonnainstituudis struktuurini, milles on põimunud põllumajanduse, keskkonnakaitse ja loodushoiu eri valdkonnad.“ Sepa hinnangul võib öelda, et selline kombinatsioon järgib rahvusvahelisi suundumusi, mille kohaselt põllumajandust käsitletakse kui inimtegevust loodusressursside kasutamisel. „Olemasolev struktuur loob head eeldused mitmetel üleilmsetel teemadel – kliima- ja keskkonnamuutused, elurikkuse säilitamine, tulevikuenergeetika, toidu ja muude loodusressursside jätkumine – ulatuslikuks riigisiseseks ja rahvusvaheliseks koostööks,“ lisas Sepp. „Nüüd saab neid ühiseid ambitsioonikaid eesmärke saavutada ühes teaduskeskuses.“ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laiahaardeline tegevus ühiskonnale tähtsates valdkondades – keskkonnahoid ja toit – eeldab avatud suhtlust, aktiivset tegutsemist koostööpartnerite ja kaasamõtlejate leidmisel ning teadustöö tulemuste levitamisel.

Uus valminud teaduskeskus annab suurepärase aluse instituudi- ja ülikoolisiseseks koostöö tugevdamiseks ning loob head eeldused ühisprojektideks teiste Eesti ja välisülikoolide ning sektori ettevõtetega. Heaks näiteks on siin täna avatav Baltic Agro poolt toetatud nüüdisaegselt sisustatud taimefüsioloogia laboratoorium. „Aastaid kestnud Baltic Agro ja Eesti Maaülikooli koostöös on teadmised liikunud mõlemale poole: parimad praktilised kogemused ja uusimad tooted firmalt ülikoolile ja vastupidi – teaduse uuringute tulemused firma kaudu põllumeestele,“ ütles Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

Taastuvate loodusvarade teaduskeskuse rajamist alustati 2007. aastal, hoone arhitektuurilise lahenduse tegi KAMP Arhitektid (Peeter Loo, Kaspar Kruuse, Jan Skolimowski), selle ehitas AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning eriosad projekteeris AS Amhold.

Teaduskeskuse rajamist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi  (ERF) meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ raames 4 947 728,74 euroga. Juurdeehituse ja renoveerimistööde kogumaht oli ligi 7 miljonit eurot.

Teaduskeskus asub Tartus aadressil Kreutzwaldi 5.
 
Avamise kava:
13.00                Avasõnad. Rektor Mait Klaassen, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe (Kreutzwaldi 5 D fuajee)
13.15 -13.40      Taastuvate loodusvarade teaduskeskus – mis ja milleks? Aret Vooremäe,  (auditoorium 2C1)
13. 40-14.00      Baltic Agro labori ja seminariruumi avamine (D korpuse 2. korrus)
14.00-14.20       Professor Elmar Halleri bareljeefi avamine (PKI raamatukogu, D178)
14.20-16.30       Suupisted ja kohv. Tutvumine osakondadega