Pressiteated

Pärnumaa Arenduskeskus tihendab ettevõtluskoostööd Eesti Maaülikooliga

Foto: Kristina Kurm
Pärnumaa Arenduskeskus külastamas Eesti Maaülikooli toidulaborit

23. mail külastasid Eesti Maaülikooli Pärnumaa Arenduskeskuse esindajad, et tutvuda maaülikooli ettevõtluskoostöö võimalustega ja kavandada ühiseid tegevusi. 

Maaülikool ja Pärnumaa arenduskeskus on selle aasta algusest seotud kolm aastat kestva BioBoosters projektiga, mille keskmes on ettevõtete probleemidest tulenevate häkatonide ehk mõtte- või arendustöö talgute korraldamine ettevõtetele lahenduste leidmiseks.

Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse juhi Katrin Kepi sõnul on maaülikoolis koos unikaalne teadmine ja oskus luua teaduspõhiseid ning samas praktilisi lahendusi kõigis neis valdkondades, mida maaülikoolis õpitakse ja uuritakse. "Saame olla ettevõtetele ja organisatsioonidele teejuhiks, kuidas loodusressursse tehnoloogiate ning uute metoodikate abil kestlikult kasutada toidu, energia, materjalide ja toodete tootmiseks ja teenuste arendamiseks," ütles Kepp.

Pärnumaa arenduskeskuse esindajatele pakkus Tartus huvi maaülikooli ettevõtlusteenuste portfell tervikuna, mitte ainult koostöövõimalused BioBoosters projektis. Päeva jooksul külastati maaülikooli toidu-, puidu-, hüdrobioloogia- ja mullalaboreid, kohtuti mitmete teadlastega ning arutati koostööplaane Eesti Maaülikooli teadusprorektori Rein Drenkhaniga.

Arenduskeskuse eesmärk on Pärnumaa ettevõtluskeskkonna, kodanikuühiskonna ning noorte ettevõtluse ja ettevõtlusõppe soodustamine. "Teadlaste ja ettevõtjate kokku viimisel võib sündida innovatsioon, mis annab ettevõtetele konkurentsieelise, ja selle nimel arenduskeskus tegutsebki," selgitas keskuse ettevõtluskonsultant Svea Uusen. Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori, erinevate kompetentsikeskuste ja teadmussiirde partneritega koostöös toimitakse regionaalarengut toetava avatud innovatsioonikeskusena KOBAR. "Kuna Pärnu maakonnas on palju metsanduse, kalanduse ja toidutootmise ettevõtteid, siis nende arendussoovid haakuvad just maaülikooli tegevusväljaga," täiendas Uusen.

BioBoosters projektis on kummagi organisatsiooni ülesandeks korraldada kaks rahvusvahelist häkatoni, mille käigus otsitakse ringmajanduslikke lahendusi biomajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Kohtumise käigus otsustati, et need neli häkatoni korraldatakse üheskoos ja ühiste jõududega. Maaülikool saab pakkuda Pärnus toimuvatele mõttetalgutele arendusmeeskondi juhendavaid mentoreid. Kasutades mõlema organisatsiooni koostööpartnerite võrgustikke aidatakse ringmajanduslahendusi pakkuvatel Eesti ettevõtetel jõuda rahvusvahelistel turgudel tegutsevate potentsiaalsete klientideni.

Kohtumisel lepiti kokku ka jätkukohtumine Tartus, et tutvustada Eesti Maaülikooli tehnikamaja ettevõtlusteenuseid Pärnu maakonna tehnikavaldkonna ettevõtete esindajatele.

BioBoosters projekt kestab 2023. aasta jaanuarist kuni 2025. aasta detsembrini, seda rahastatakse Läänemere regiooni Interregi programmist. Projektis osaleb üheksa partnerit seitsmest Läänemere äärsest riigist. Projektiperioodi jooksul toimub 18 häkatoni, neist neli Eestis.

Lisateave:

Katrin Kepp EMÜ biomajanduse arenduskeskuse juhataja

5615 7938

katrin.kepp@emu.ee