Uudised

Doktoritöö: vaakumisoleeritud mahutid viiks taastuvenergiasüsteemi uuele tasemele

Foto: Pexels

13. novembril kaitseb Eesti Maaülikooli doktorant Janar Kalder filosoofiadoktori väitekirja teemal "Päikese- ja tuuleenergia sesoonne soojussalvestus elamute kütteks põhjamaises kliimas. Solar and Wind Energy Seasonal Heat Storage Systems for Residential Buildings in Nordic Climate". Töös uuriti võimalusi, kuidas suurendada kohapeal tuulest ja päikesest toodetud taastuvenergia lokaalset kasutamist.

Doktoritöö põhineb neljal teaduspublikatsioonil, millest esimeses käsitletakse salvestiteta süsteemis tuule- ja päikeseenergia toodangu suhte muutumise teel kohapealse tarbimise suurendamist, kui hoonet köetakse soojuspumbaga. "Sellisel meetodil, kui tuule- ja päikeseenergia suhe on vastavalt 70% ja 30%, on võimalik ära katta 37,5% hoone aastasest elektrienergiavajadusest," kirjeldas Kalder.

Teises publikatsiooni põhjal, kus on tulemused esitatud tuule- ja päikeseenergia soojaveeboileritesse salvestamise kohta erinevates tuuletingimustes, leidis autor, et heas tuuletingimustes on võimalik saavutada tarbeelektri kaetavuseks 68%. Kolmandas ja neljandas publikatsioonis esitati tulemused aga vaakumisoleeritud mahuti kasutamise kohta küttesüsteemis, milles säilib soojusenergia madala soojuskao tõttu pikaajaliselt.

"Kui toodaksime soojusenergiat päikesekollektoritega ning salvestaksime selle vaakumisoleeritud mahutitesse, oleks võimalik kuni 41% hoone kütteenergiavajadusest katta otse päikeseenergiaga," võttis Kalder tulemused kokku. Integreerides vaakumisoleeritud mahuti taastuvenergiasüsteemi, kus energiat toodetakse päikesepaneelidega ja tuulegeneraatoriga, oleks võimalik üksikelamu aastasest koguenergiavajadusest ära katta aga kuni 79%. "Sellisel juhul puudub vajadus lisakütteallika järele, sest võrgust tarbitava energia kogus on võrdlemisi väike," lõpetas ta.

Doktoritöö juhendajad on prof. Andres Annuk ja dots. Eugen Kokin ja oponendid kaasprofessor Ainars Galinš, Dr (Eng), (Latvia University of Life Sciences and Technologies, Läti) ja doktor Arvi Hamburg, PhD (Eng), (Tallinn University of Technology, Eesti).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Lisainfo: Janar Kalder, janar.kalder@emu.ee