Uudised

Lamba- ja kitsekasvatust aitab kaasajastada täppispidamine

Foto: Peep Piirsalu

Äsja sai Euroopa Liidu Horizon 2020 võrgustikust rohelise tule projekt, mille fookuses on teadmiste jagamine ja parandamine nutikatest tehnoloogiatest, mis aitaks suurendada väikemäletsejaid pidavate farmide tootlikkust ning jätkusuutlikkust Euroopas ja mujal.

"Vaadates maapiirkondade majandust üle Euroopa, näeme, et enim leiab lamba- ja kitsekasvatusi vähemviljakatelt aladelt, kus ei ole otstarbekas teiste põllumajandusvaldkondadega tegeleda," rääkis Sm@rt projekti koordinaator ja maaülikooli lektor Peep Piirsalu. Hoolimata sellest, et täppispidamist ja erinevaid digitehnoloogiaid rakendatakse põllumajanduses üha enam, on lahenduste kasutamine väikemäletsejate pidamisel jäänud vajaka.

Värske nutikate pidamistehnoloogiate projekt väikemäletsejatele toob kokku teadlased üle Euroopa. Võrgustiku eesmärk on suurendada loomakasvatajate teadlikkust uutest loomade täppispidamise tööriistadest, selgitades nende võimekust ja võimalusi tulevikus ka tehtud investeering tagasi teenida.

Esmatähtis on muuta valdkondliku info jagamine väikemäletsejaid kasvatavas kogukonnas lihtsaks ja efektiivseks. "Loomulikult on kaasatud ka need, kes juba töötavad hästi varustatud uuenduslikes näidisfarmides, kust on palju õppida. Tänu kogutud sisendile saame tulevikus suurendada täppispidamise ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu terves tootmisharus," jagas Piirsalu tulevikuplaane.

Kolm aastat kestvas projektis kasutatakse etapiviisilist lähenemist, et tagada õigete inimeste osalemine õiges faasis ja viia arutelud läbi turvalises keskkonnas. "Tulemuse põhjal plaanime aga motiveerida IT ettevõtteid, kel on võimekust arendada edasi digitaalseid lahendusi lamba- ja kitsekasvatuste arendamiseks."

Eesti lamba- ja kitsekasvatajad ning tootmisega seotud huvigrupid (lihatöötlejad, elusloomade kokkuostjad, piimaseadmete tarnijad, veterinaarteenuse osutajad, konsulendid ja söödafirmad) saavad projektis esimese sammuna kaasa lüüa täites lühikese küsimustiku, mis aitab projektimeeskonnal mõista põhilisi väljakutseid, vajadusi ja huve kogu tootmisahelas. Küsimustik on vastamiseks avatud kuni 9. juunini siin: http://limesurvey42.idele.fr/index.php/837218?lang=et

Lisainfo: projekti koordinaator Peep Piirsalu, peep.piirsalu@emu.ee, tel: +372 5560 2094