Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

Õppekava  lõpetanutel on põllumajanduslikke ning majandusalaseid teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Nad oskavad analüüsida maamajandusliku tootmise tasuvust ja jätkusuutlikkust ning kavandada  ettevõtete, ühistute, talude ja regioonide arendustegevust. Nad tunnevad agraarsfääri teaduslik-innovaatilisi probleeme, arengusuundi ja uurimismeetodeid ning neil on  esmased teadmised ja oskused säästva ja jätkusuutliku põllumajandustootmise planeerimiseks ja korraldamiseks

 

Mida tudengid õpivad?

Tudengid õpivad looma- ja taimekasvatust; ökonoomikat, turundust ja majandusanalüüsi; ettevõtte juhtimist; tõhusat ressursside kasutamist ja kaasaegseid meetodeid tootmise optimeerimiseks; ratsionaalse maakasutuse planeerimist ja geoinfosüsteemide rakendusi; keskkonnasäästlikku majandamist.

Lõpetajad leiavad tööd:

Lõpetanud võivad tööle asuda spetsialistina põllumajandusettevõtetes, -ühistutes, agro-vahendite edasimüüjate, vahendajate ja kokkuostjate juures (üldjuhtimine, tootmine, turustamine), valla või maakonna arendustegevuse eksperdina, samuti tootjaorganisatsioonides ja maaelu ning loodusega seotud mittetulundusühingutes ja riigiasutustes.

Bakalaureuseõppe lõpetajad saavad jätkata õpingud magistriõppes.

 

Õppekaval õpetakse taimekasvatust ja sordiaretust, mida tutvustab saade „Uudishimu tippkeskus“. Maaülikooli dotsent Evelin Loit räägib sordiaretusest (lõigu algus 2 min 50s).