«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» 2019/2020

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» on maaülikooli loodusteaduste kooli kursus gümnaasiumiõpilastele, koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.
Õppetöö toimub kolmapäeviti pärastlõunastel aegadel kord kuus. Kodused uurimisülesanded on igaks kuuks. Tööd tuleb käsitsi kirjutada-vormistada kooli poolt antud kausta – õppejõududele hindamiseks. Vihik jääb õppeaasta lõpul maaülikoolile.
Kursus lõpeb suulise eksamiga maikuus. Iga õpilane peab olema valmis ühe oma kodutöö põhjal kaaskursuslastele ettekande pidama.
Kooli lõpetanud saavad lisaks diplomile kolm ainepunkti. Need võib soovi korral käiku lasta kõrgkoolis õppides.
Eesti Maaülikool on arvestanud loodusteaduste kooli lõpetanutele sisseastumisel kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad loodusvarade kasutamise ja kaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, loodusturismi, keskkonnakaitse, aianduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavadele.
 

Kooli avamine, loodusfotograafia,

18.september kell 16

Eesti Maaülikooli Mõisamajas (Kreutzwaldi 1) ja hiljem maaülikooli dendropargis.

Loodusfotograafia ABC. Õppejõud: Ingmar Muusikus

Fotoaparaat kaasa.

Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.

Kodune töö: väike looduspäevik, seeria omatehtud looduspilte Eesti sügisest.

 

Looduse õpperajad

9.oktoober kell 16

Väljasõit bussiga Tartust - Vanemuise alumisest parklast.

Retk Alam-Pedjal kaitsealale.

Õppejõud: Juhani Püttsepp

„Silmadlahtikäik looduse radadel“.

Tartus tagasi hiljemalt kell 19.30.

Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus.

 

Loomaarstiteadus

13. november kell 16

Tartus Eesti Maaülikooli Zoomeedikumis

Koera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt.

Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.

Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.30.

Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule.

 

Ornitoloogia

4.detsember kell 16

Tartus, Eesti Maaülikooli Mõisamajas.

Jaan Grosberg kõneleb talvistest aialindudest ja kooliõpilaste võimalustest ornitoloogias.

Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.

Kodune töö: talvine linnuvaatlus lambarasvapudeli abil

 

Taevavaatlused

8. jaanuar kell 17.30.

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – Tõraverre

Tartu Observatooriumisse.

Astronoom Laurits Leedjärv kõneleb taevavaatlustest.

Soodsa ilma korral tutvustame tähtkujusid, Kuu vaatlus

Tartus tagasi hiljemalt kell 21.

Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil.

 

Järveteadus

19.veebruar kell 16

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – Rahinge paisjärvele

Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneleb Eesti järvedest, tutvustab talviseid vaatlusi järvel.

Tagasi Tartus hiljemalt kell 18.30.

Kodune töö: oma järvekirjeldus (võib teha kahe peale)

 

Entomoloogia

4.märts kell 16

Eesti Maaülikooli mõisamajas

Entomoloog Mati Martin tutvustab kevadisi Eesti päevaliblikaid.

Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.

Kodune töö. Märka esimest kevadist liblikat, transektvaatlus.

 

Aiandus

1. aprill kell 16

Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – maaülikooli Rõhu aiandisse.

Aednik Liivi Ennok näitab noorte ja vanade viljapuude lõikust Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu nõnda, et aednik rahule jääb.

Tartus tagasi hiljemalt kell 18.30.

 

Varahommikune linnulaulu õppekäik

Mai alguspäevil Tartu Raadi kalmistul Margus Otsa juhendamisel, vajadusel eraldi ka Urmas Kalla juhendamisel Võrus ja Põlvas. Täpsem kokkulepe kevadtalvel, sõltuvalt kevade edenemisest.

 

Lõpueksam

13. mai Tartus Maaülikooli Mõisamajas.

Alates kl 16st.

Suuline eksam, teie vastuseid kuulab kolm õppejõudu.

Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist.

 

Kooli pidulik lõpetamine

27. mai kl 16, paik täpsustub kevadel.

 

Kursus Valga õpilastele

 

Kooli avamine, loodusfotograafia,

26. september kell 12 Valga gümnaasiumis.

Loodusfotograafia ABC. Õppejõud: Ingmar Muusikus

Fotoaparaat kaasa.

Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti sügisest.

 

Looduse õpperajad

31. oktoober kell 12.

Väljasõit bussiga Valgast Koiva äärde

Retk Koiva kaitsealal.

Õppejõud: Juhani Püttsepp

„Silmadlahtikäik looduse radadel“.

Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus.

 

Loomaarstiteadus

21. november kell 12

Tartus Eesti Maaülikooli Zoomeedikumis

Koera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt.

Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.

Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule.

 

Ornitoloogia

5. detsember kell 12 Valga gümnaasiumis.

Jaan Grosberg kõneleb talvistest aialindudest ja kooliõpilaste

võimalustest ornitoloogias.

Kodune töö: talvine linnuvaatlus lambarasvapudeli abil

 

Taevavaatlused

16. jaanuar kell 12 Valga gümnaasiumis.

Astronoom Laurits Leedjärv kõneleb taevavaatlustest.

Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil.

 

Järveteadus

13. veebruar kell 12 Valga gümnaasiumis,

Läheme ka ühele Valga (pais)järvele.

Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneleb Eesti järvedest, tutvustab talviseid vaatlusi järvel.

Kodune töö: oma järvekirjeldus (võib teha kahe peale)

 

Entomoloogia

12. märts kell 12.

Tartus Eesti Maaülikooli Metsamajas.

Kõneleme Maaülikooli erialadest: metsandus, taimekasvatus, maamõõtmine jt.

Entomoloog Mati Martin tutvustab kevadisi Eesti päevaliblikaid.

Kodune töö. Märka esimest kevadist liblikat, transektvaatlus.

 

Aiandus

9. aprill kell 12.

Õunapuude lõikamine Valgas

Aednik Liivi Ennok õpetab viljapuude lõikus. Igaüks peab lõikama ühe puu nõnda, et aednik rahule jääb.

 

Varahommikune linnulaulu õppekäik

Mai alguspäevil Valgas, täpsem kokkulepe kevadtalvel, sõltuvalt kevade edenemisest.

 

Lõpueksam

21. mai Valga gümnaasiumis.

Suuline eksam, teie vastuseid kuulab kolm õppejõudu.

Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist.

 

Kooli pidulik lõpetamine

27. mai kl 16 – diplomite kätteandmine. Paik täpsustub kevadel, kindlasti koos Tartu rühmaga kuskil Tartu ja Valga vahel.