Ergonoomika

Ergonoomilisus on üheks töö- ja laiatarbevahendite müügiargumendiks, kuid tihti jääb seejuures selgusetuks, milles ergonoomilisus seisneb. Selle üle, kas tegemist on lihtsalt müügijutuga või mõjutab tootedisain kasutusmugavust, tervist ja töövõimet aitavad otsustada teadmised Eesti Maaülikoolis õpetatava ergonoomika eriala magistriõppekavast.

 

Ergonoomika magistriõppekava jaguneb ühismooduliks ja kaheks valikmooduliks, milles õpetatavaid teadmisi omandavad üliõpilased Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi, Tartu Ülikooli ja Eesti Lennuakadeemia laborites. Tulevased ergonoomika spetsialistid saavad ettevalmistuse töötamiseks ettevõtte konkurentsivõime arendusjuhina.

Magistriõppe üliõpilased uurivad biotehniliste süsteemide töötehnoloogiat, töötajate töövõimet nende füüsilise ja psüühilise töökindluse näitajate alusel, riskianalüüsi metodoloogiat ja riskijuhtimist, biomehaanikat, tootearendust ja ergodisaini, lennuintsidentide ja -õnnetuste uurimise aluseid, inimteguri uurimismeetodeid ning ohutuse juhtimise süsteeme.

Magistriastme üliõpilased omandavad süvateadmisi tööstus- ja põllumajandus-, süsteem-, makro- ja töötervishoiuergonoomikast ning tööstus- ja tootmissüsteemide tehnika ergonoomikast. Nad uurivad ergonoomika, biomehaanika, töömeditsiini ja kutsepatoloogia laborites õppe- ja teadustöö metodoloogilisi aluseid ning uurimustulemuste konstruktiivseid rakendusvõimalusi.

Lõpetajad leiavad tööd projekteerimis-, arendus-, sotsiaal-, tööstus- ja põllumajandusettevõtetes.