Maamajandus

MAAMAJANDUSLIKUD EKSPERTIISID, KOOLITUSED JA ARENGUANALÜÜSID


Kasutusvaldkond: erialaorganisatsioonidele, avalikule sektorile, omavalitsusjuhtidele, nõustajatele, ettevõtetele, ettevõtjatele


Maaelu arengu sotsiaal-majanduslike eksperthinnangute koostamine.

Arengukavade koostamine valdkondlikele organisatsioonidele.

Põllumajandussaaduste ja -kaupade turuinformatsiooni kogumine ja levitamine.


Uuringud:

Maaelu ja maarahvastiku arenguga seotud uuringud
Maamajanduse jätkusuutliku arengu uuringud (konkurentsivõime, investeerimisvajadus ja tööjõu kasutamine)
Toidusektori klastrite uuringud
Tarbija toitumisharjumuste ja tervisliku toitumise kujunemise uurimine
Tarbija rahulolu uuringud toidukaupade tarbimisel


Tootmise optimeerimise plaanide koostamine ettevõtetele (majandusmatemaatilised mudelid põllumajanduses).

Algoritmide koostamine maamajandusettevõtete tootmise majandusliku tulemuse hindamiseks.

Majandusanalüüside koostamine maamajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Maamajanduslike ettevõtete struktuurianalüüsid.

Prognoosanalüüsid.

Bioenergia tootmiseks kasutatavate kultuuride kasvatamise majandusanalüüsid.


Koolitus:

· Põllumajandusettevõtete majandusarvestus (finantsarvestus, bioloogiliste varade arvestus, sihtfinantseerimine, juhtimis- ja kuluarvestus)
· Eelarvestamine
· Eraisiku rahandus (laenunõustamine, võlalõks, pere-eelarve)
· Füüsilisest isikust ettevõtja arvestus
· Majandustarkvara tundmine ja kasutamine
· Äriplaani, finantsanalüüsi, finantsprognoosi koostamine
· Tootlikkuse ja palgakulude vahelise sõltuvuse analüüside metoodika maamajanduslikes ettevõtetes
· Riiklikud toetusmeetmed maaettevõtjatele
· ELi toetuste administreerimine
· Investeeringute vajaduse ja efektiivsuse analüüs
· Toetuste kasutamise tulemuste hindamine maamajanduses
· Ühistegevuse võimalused maaelu valdkondades
· Ettevõtete üld- ja personalijuhtimine, kvaliteedijuhtimine põllumajanduses
· Otseturundaja turundusstrateegiate kujundamine
· Jäätmemajanduse korraldamineRando Värnik
direktor
Tel 731 3813
E-post: rando.varnik@emu.ee

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Kreutzwaldi 1
51014 Tartu