Siseveekogude ressursid

SISEVEEKOGUDE KAITSE JA MAJANDAMINE


Sihtgrupp: keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, looduskaitseasutused, kalakasvatajad, kalandusasutused, veekogudega tegelevad arendajad


- Veekogude keskkonnamõju hinnangud.
- Siseveekogude tervendamine.
- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis (koostöös keskkonnakaitse osakonnaga).
- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.
- Veekogude ökotoksikoloogia.
- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks.
- Siseveekogude seisundi hindamine.
- Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks.


Ingmar Ott
professor
Tel 745 4545
E-post: ingmar.ott@emu.ee

Arvo Tuvikene
vanemteadur
Tel 745 4518
E-post: arvo.tuvikene@emu.ee

Teet Krause
teadur
Tel 731 1893
E-post: teet.krause@emu.ee

Ain Järvalt
Limnoloogiakeskuse juhataja
Tel 745 4544
E-post: ain.jarvalt@emu.ee

Külli Kangur
vanemteadur
Tel 745 4547
E-post: kylli.kangur@emu.ee

Rein Järvekülg
teadur
Tel 747 3253
E-post: rein.jarvekylg@emu.ee

Peeter Pall
teadur
Tel 747 3253
E-post: peeter.pall@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Limnoloogiakeskus
Rannu vald
61117 Tartumaa