Järvselja stipendium

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna Andres Mathieseni nimeline stipendium

 1. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna (edaspidi SA Järvselja ÕKMK) Andres Mathieseni nimelise stipendiumikonkursi eesmärk on toetada metsamajanduse, metsatööstuse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala magistrandi uurimistööd ning tunnustada magistranti õppetulemuste ja aktiivse erialase tegevuse eest. Uurimistöö peab aitama kaasa SA Järvselja ÕKMK metsade paremale majandamisele või looduse kaitsele.
   
 2. Stipendiumikonkursi fond moodustub SA Järvselja ÕKMK poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond annetatud summast, mida kasutatakse nimetatud stipendiumi väljaandmiseks.
   
 3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas. Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuulutab konkursi välja veebruaris Eesti Maaülikooli koduleheküljel www.emu.ee.
   
 4. Stipendiumikonkursi tingimused:
 • stipendiumitaotlusi võivad esitada metsamajanduse, metsatööstuse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala esimese õppeaasta magistrandid, kes stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal on Eesti Maaülikooli üliõpilaste nimekirjas;

 

 • vabas vormis kirjutatud stipendiumitaotlus koos elulookirjelduse ning uurimistöö kirjeldusega esitada märksõnaga "SA Järvselja ÕKMK magistrandi stipendium" varustatud ümbrikus SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele hiljemalt 1. märtsiks 2019. a aadressil Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu;
 • stipendiumikonkursi komisjon on vähemalt neljaliikmeline (liikmetest vähemalt üks on SA Järvselja ÕKMK esindaja, kaks metsandus- ja maaehitusinstituudi esindajad ja üks Joosep Tootsi fondi esindaja), konkursikomisjoni moodustab Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor;
 • stipendiumikomisjon teeb oma otsused hiljemalt 6. märtsiks 2019. a;
 • stipendium määratakse Sihtasutuse Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kehtestatud korras ainult stipendiumikomisjoni otsuse alusel.

 

5. Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

 • Stipendiumi suurus on 2400 eurot, seda makstakse välja võrdsete osadena 150 eurot kuus.
 • Stipendium määratakse kuni 16 kuuks. Mittevastavate taotluste korral võib komisjon jätta stipendiumi määramata.
 • Stipendiumi ei maksta magistrandi akadeemilise puhkuse ajal.
 • Igal õppeaastal, hiljemalt 1. novembriks esitab stipendiaat SA Järvselja ÕKMK juhatusele vahearuande, mille põhjal otsustakse stipendiumi maksmise jätkamine. Juhul, kui stipendiaat viibib akadeemilisel puhkusel, esitab ta vahearuande akadeemilise puhkuse lõppemisel.

 

Stipendiumi statuut