Sündmused

Raivo Kalle filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 09:15
Lõpp Kell: 12:15

Kreutzwaldi 5-2A1

Raivo Kalle filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine:
 
Change in Estonian natural resource use: the case of wild food plants
Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel
Juhendajad: prof. Tiiu Kull, dr Renata Sõukand, dr Rajindra K Puri
Oponent: prof. Manuel Pardo de Santayana (Autonomous University of Madrid)

Oponent: prof. Manuel Pardo de Santayana (Autonomous University of Madrid)