Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Andres Jäärats

Algus: 01.06.2018 10:00

Kreutzwaldi 5-1A5

Andres Jääratsi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Andres Jääratsi väitekiri “Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uuendamisele. The effect of planting stock and soil scarification on forest regeneration” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5.

Doktoritöö juhendajad on emeriitdotsent Heino Seemen, dotsent Ivar Sibul ja vanemteadur Arvo Tullus, oponent dotsent Johanna Witzell (Rootsi Põllumajandusülikool, SLU).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus ning D-Spaces