Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Katrin Kaldre

Algus: 15.06.2018 10:15

Kreutzwaldi 5-2A1

Katrin Kaldre filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Katrin Kaldre väitekiri “Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Astacus astacus L.) asurkondadele Eestis. Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus L.) populations in Estonia” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandusteaduste erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajad on prof emer. Tiit Paaver ja prof Riho Gross, oponent prof Leopold Füreder (Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus ning D-Spaces