Sündmused

Täienduskoolitus "Ehitustarindite 3D mudelprojekteerimine BIM"

Algus: 26.11.2018 10:00
Lõpp: 10.12.2018 13:30

Kreutzwaldi 5

Avatud ülikooli täienduskoolituse "Ehitustarindite 3D mudelprojekteerimine BIM" eesmärk on anda ülevaade 3D mudelprojekteerimise põhimõtetest koos hoone näitega, kasutades erinevaid 3D-tarkvarasid. Kursuse raames käsitletakse nii arhitektuurset, konstruktiivset kui ka tehnosüsteemide mudelit. Arhitektuurses osas käsitletakse puitkonstruktsiooniga hoone 3D mudelit ja detailsemalt piirdekonstruktsioone. Konstruktiivses osas lisatakse arhitektuursele mudelile puitkonstruktsiooni elemendid ning antakse ülevaade nende staatika arvutuseeskirjadest. Tehnosüsteemide mudelis määratletakse ruumivajadus ja viiakse läbi konfliktide kontroll. Koosatud mudeli alusel saadakse töömahtude loend ja seotakse need taotluseelarvega ühikhinnete tasemel.

Täpsem info ja registreerumine koolitusele SIIT