Sündmused

Täienduskoolitus "Välisvõrkude modelleerimine"

Algus: 06.12.2018 10:00
Lõpp: 07.12.2018 16:15

Kreutzwaldi 5

Avatud ülikooli täienduskoolituse "Välisvõrkude modelleerimine" eesmärk on anda ülevaade veevarustuse ja sademeveekanalisatsiooni süsteemide modelleerimise üldprintsiipidest ning mudelite vajalikkusest inseneri töös. Kursuse raames käsitletakse mudelite ülesehitust, sisendandmete saadavust ja täpsust ning mudeli väljundite õigsust ning õpitakse koostama välisvõrkude mudeleid tarkvaradega.

Täpsem info ja registreerumine koolitusele SIIT