Praktika korraldus

Praktika korraldus

Praktika sisu ja praktikal sooritatavad ülesanded peavad olema kooskõlas üliõpilase õpitava erialaga. Praktika sooritamise koht valitakse üliõpilase ja ülikoolipoolse praktikajuhendaja koostöös. Enne praktikale siirdumist sõlmitakse praktikaettevõttega kolmepoolne (ettevõte, üliõpilane ja ülikool) leping. Praktika sooritamisel lähtub üliõpilane ülikooli poolsest praktika juhendist ja praktika sooritamise kohas määratud juhendaja suunistest. Praktika sooritamise järel koostab üliõpilane nõuetekohase aruande, esitab selle ülikoolipoolsele praktika juhendajale ja selgitab avalikul praktikaaruannete kaitsmisel oma töö tulemusi.

 

Praktikaprotsess on Eesti Maaülikoolis ülesehitatud järgmiselt:

1. ettevõttepraktika infotund üliõpilastele, kus ülikoolipoolne praktikajuhendaja annab üliõpilastele ülevaate eesseisva ettevõttepraktika eesmärgist, praktikal sooritatavatest ülesannetest, praktikaprotsessist ja kohustuslikust praktikadokumentatsioonist;

2.  praktika sooritamiseks sobiva ettevõtte valimine üliõpilase poolt;

3. üliõpilase poolt praktika sooritamiseks valitud ettevõtte kooskõlastamine ülikoolipoolse juhendajaga;

4. praktikalepingu allkirjastamine ülikooli, üliõpilase ja praktikaettevõtte poolt;

5. üliõpilase praktika sooritamine ettevõttes;

6. praktikaaruande koostamine üliõpilase poolt etteantud vormi kohaselt, mis sisaldab ka ettevõttepoolse praktikajuhendaja tagasisidet üliõpilasele ja üliõpilase eneseanalüüsi;

7. ettevõttepraktika aruande kaitsmine ülikoolis.

 

Praktika maht on märgitud praktikate puhul Euroopa ainepunktidena (EAP), kus 1EAP=26 tundi.