Vastuvõtukatsed

​Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Vastuvõtutingimused

Täiendav informatsioon

Loodusturism

Vestlus

Kontakt: 

Kalandus ja rakendusökoloogia

Vestlus

Kontakt: kalle.olli@emu.ee või 505 6239

Keskkonnakorraldus ja -poliitika   Kontakt: kaja.orupold@emu.ee

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

Vestlus Küsimused motivatsioooni- vestluse sisu ja korralduse kohta on teretulnud eve.veromann@emu.ee või tel 55600901

Maastikuarhitektuur

Portfoolio koos

kandideerimisavaldusega

Portfoolio vastuvõtt
aadressil vastuv@emu.ee

Loomakasvatus, toiduainete tehnoloogia

Sisseastumiseksam

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Sisseastumiseksam

 

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 

Sisseastumiseksam

 

Metsamajandus, metsatööstus

Sisseastumiseksam

 

Ergonoomika, energiakasutus, tootmistehnika

Sisseastumiseksam

 Kordamisküsimused instituudi kodulehel 

NB! Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 3. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 3 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 3 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Lisainfo

tel. 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee