Geodeesia

NORMAALKÕRGUSTE MÄÄRAMINE GPS-MEETODIL


Kasutusvaldkond: geodeesia, kartograafia


Eesti territooriumi kohta on arvutatud uus geoid. Gravimeetrilise geoidi pinna täpsustamise tulemusena on saadud nn sobitatud geoid, mis on võimalikult täpselt ühitatud Balti kõrguste süsteemiga.


KASUTADES GEOIDI MUDELIT, SAAB GPS-MEETODI RAKENDAMISEL:

- määrata geodeetilise võrgu punktide koordinaate;
- arvutada punktide kõrgusi erinevates süsteemides 1 cm täpsusega;
- asendada kallis, töömahukas ja aeganõudev geomeetriline nivelleerimine GPS-mõõtmistega.

GPS-meetod võimaldab lühikese ajaga saada geodeetilistele punktidele väga täpseid ruumilisi koordinaate, sõltumata maastiku iseloomust, ilmastikust jm teguritest. GPS-mõõtmiste tulemusel saadakse ka punktide geodeetilised koordinaadid (põhjalaius, idapikkus, kõrgus) valitud matemaatilise referentspinna (ellipsoidi WGS-84) suhtes. Teades geoidi pinna asendit ellipsoidi suhtes, saab GPS-mõõtmistega määratud geodeetilised kõrgused arvutada ümber normaalkõrgusteks.Harli Jürgenson
dotsent
Tel 731 3124
E-post harli.jyrgenson@emu.ee

Tarmo Kall
lektor
Tel 731 3720
E-post tarmo.kall@emu.ee

Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool

https://mi.emu.ee