Hanked

EMÜ PKI hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool kuulutab välja hanke Saadjärve poijaama veesisese multisondi uuendamiseks

Pakutav seade peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärne või parem

1. Välja vahetada mitte töötav Yellow Springs Instruments/Xylem multiparameetriline sond (EXO2) uue samasuguse multiparameetrilise sondi vastu. Pakutav multisond peab olema võimeline mõõtma vähemalt järgmisi parameetreid järgmisel tingimustel.

1.1 Vee temperatuur

 • Mõõtepiirkond: - 5 kuni 50 OC
 • Lahutusvõime: 0,001 OC
 • Täpsus: ± 0,01 OC (vahemikus -5 kuni 35 OC) ± 0,05 OC (vahemikus 35-50 OC)
 • Kalibreerimine: ei vaja kalibreerimist

1.2 Elektrijuhtivus

 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 200 mS/cm
 • Lahutusvõime: 0,0001 mS/cm kuni 0,01 mS/cm, olenevalt piirkonnast
 • Täpsus: ± 0,001 mS/cm või ± 0.5 %
 • Kalibreerimine: 1punkti kalibratsioon

1.3 pH

 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 14
 • Lahutusvõime: 0,01
 • Täpsus: ±0,1
 • Kalibreerimine: 1, 2, 3 punkti kalibratsioon

1.4 Vees lahustunud hapnik (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 50 mg/l või 0 kuni 500% küllastust
 • Lahutusvõime: 0,01 mg/l või 0,1 %
 • Täpsus: ± 0,1 mg/l või ± 1% (vahemikus 0-20mg/L)
 • Kalibreerimine: 1 või 2 punkti kalibratsioon

1.5 Vee hägusus (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0-4000FNU
 • Lahutusvõime: 0 kuni 999 FNU: 0,01 FNU; 1000 kuni 4000 FNU: 0.1 FNU
 • Täpsus: 0 kuni 999 FNU: 0,3 FNU või ±2%; 1000 kuni 4000 FNU: ±5%
 • Kalibreerimine: 1, 2, 3 punkti kalibratsioon

1.6 Klorofülli fluoresents (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0-400 µg/L chl, või 0-100 RFU
 • Lahutusvõime: 0.01 μg/L Chl; 0.01 RFU
 • Täpsus: R2 >0.999 seerialahjenduseks Rhodamine WT lahuses vahemikus 0 kuni 400 μg/L Chl a ekvivalenti
 • Kalibreerimine: 1 või enama punkti kalibratsioon

1.7 Fükotsüaniini fluoresents (optiliselt mõõdetav)

 • Mõõtepiirkond: 0-100 µg/L, või 0-100 RFU
 • Lahutusvõime: 0.01 µg/L  või 0,01 RFU
 • Täpsus: R2 >0.999 seerialahjenduseks Rhodamine WT lahuses vahemikus 0 kuni 100 μg/mL BGA-PC ekvivalenti
 • Kalibreerimine: 1 või enama punkti kalibratsioon

1.8 Sügavus

 • Mõõtepiirkond: 0-100 m
 • Lahutusvõime: 0.001m
 • Täpsus: 0.04%
 • Kalibreerimine: ei vaja pidevat kalibreerimist

1.9 Värvunud lahustunud orgaaniline aine (cDOM) või tema proxy fDOM

 • Mõõtepiirkond: 0-300 ppb Quinine Sulfate equivalents (QSU)
 • Lahutusvõime: 0,01 ppb QSU
 • Täpsus: R2 > 0.999 seerialahjenduseks 300 ppb QS lahuses täpsusega 0.07 ppb QSU
 • Kalibreerimine: 1 või enama punkti kalibratsioon

2. Kõikide sensorite mõõtepead peavad olema automaatselt sondi poolt puhastatavad.

3. Pakkumine peab sisaldama kulumaterjale 2 aastaseks hooldusperioodiks (sh. vähemalt 1 lisa pH sensori vahetatav mõõtepea, kalibratsiooni lahused).

Pakkumus esitada aadressil alo.laas@emu.ee hiljemalt 14.05.2021 kell 14.00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Taasviljuva vaarika istikute ostmine

Polli aiandusuuringute keskus soovib osta taasviljuva vaarika poti- või kassetitaimi.

Soovime pakkumist taasviljuva vaarika sortide ostuks:

 • sort ’Poemat’ 40 taime
 • sort ’Enrosadira’ 40 taime
 • poti- või kassetitaimed
 • Kaubaga kaasas oleva saatelehe ja taimepassi andmed peavad olema võrreldavad.
 • Hankelepingu kestvus hankelepingu sõlmimise päevast on kuni 15 päeva.

Pakkumus peab sisaldama taimede transporti, Polli aiandusuuringute keskuse hoone juurde Töökoja tee 1, Polli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim hind.

Pakkumus esitada hiljemalt 14.05.2021 kell 15.00 aadressile mailis.vinogradov@emu.ee.

Eesti Maaülikooli PKI aianduse õppetool annab teada, et ülikool sõlmib töövõtulepingu aedmaasika-alases uuringus vajalike abitööde teostamiseks.

Töövõtja ülesanded on:

 • aedmaasika taimede istutamine vastavalt katseskeemile;
 • aedmaasika viljade korjamine ja kaalumine sortide, katsevariantide ja korduste kaupa;
 • viljade sorteerimine lähtuvalt kahjustustest: vajalik on eristada hahkhallituse-, jahukaste-, ripslase-, seemnenäki- ja maasikalesta kahjustusega vilju;
 • katseandmete kandmine saagitabelitesse (MS Excel).

Katsetööd toimuvad EMÜ Rõhu katsekeskuses ja ettevõttes Aran PM OÜ Roiul.

Vajalik on B-kategooria juhilubade olemasolu ja isiklik sõiduauto katsekohtade vahel liikumiseks.

Katsetööd toimuvad vahemikus 20 mai – 15. august  2021. Saagiperioodil on vajalik töötada ka nädalavahetustel ja riigipühadel ning sõltumata ilmastikust.

Huvilistel palume ühendust võtta aianduse osakonna dotsent Ulvi Mooriga hiljemalt 17. maiks. Tel. 55540575 või ulvi.moor@emu.ee

Tööde läbiviimist rahastab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

EMÜ PKI mullateaduse õppetooli labori ja seminariruumi mööbli hange

EMÜ mullateaduse õppetool hangib laborite D024 ja D016 ning seminariruumi D114 laborilauad, tööpinna kohal paiknevad riiulid, ratastel aluskapid, õppejõu - juhendaja laud, köögi seina ja alakapid. Hangitava mööbli kirjeldus ning joonised on nähtavad SIIN.

Täpsustava info saamiseks ning ruumidega tutvumiseks palun pöörduda Tõnu Tõnutare poole. E-posti aadress: tonu.tonutare@emu.ee.

Pakkumist kogu mööbli komplektile ootame 20. maiks 2021 maili-aadressile: tonu.tonutare@emu.ee.

Eesti Maaülikooli Tartu Veski tn 4a korterelamule uute puitakende mõõdistamine, tootmine ja paigaldamine

Eesti Maaülikool soovib vahetada välja Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuva Veski tn 4a väikese korterelamu puitaknad uute samas stiilis ja ülesehitusega puitakende vastu.

Akende väljavahetamisel tuleb uued puitaknad valmistada algupäraste akende koopiatena – sama raamijaotus, konstruktsioon, raami ja liistude profiili ja laiusega. Raamide värvimisel soovitame kasutada linaõlivärvi.

Tööde maht koosneb:

 1. Uute akende mõõdistamine lähtuvalt olemasolevatest akendest
 2. Tööjooniste koostamine ja kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga
 3. Vanade akende demontaaž ja utiliseerimine
 4. Uute akende paigaldus
 5. Kaasnevad tööd (akne servaliistude, kattelaudade paigaldus, kahjustada saanud viimistluse parandamine)
 6. Teostusdokumentatsiooni koostamine.

Tööde maht koosneb üheteistkümnest erisuurusega aknablokist (vt orienteeruvad mõõdud joonistelt)

Vanade akende demontaaž peab toimuma vahatult ennem uue akna paigaldust kuna hoones olevad korterid on igapäevaselt kasutusel.

Hanke lisad (joonised ja muinsuskaitse eritingimused) on kättesaadavad SIIT.

Hankelepingu tööde lõpu aeg on 10.09.2021

Pakkumus esitada aadressile rauno.sirel@emu.ee hiljemalt 24.05.2021.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/174 täitmiseks

Töövõtja ülesanne on:

Kaheksal üle Eesti paikneval järglaskatsealal arukase ja hariliku kuuse katse- ning asendustaimede istutamine.

Tingituna istutamise ettevalmistavate tööde iseärasustest selgub töö teostamise aeg ja koht jooksvalt, etteteatamise aeg konkreetsele alale minekuks minimaalselt 24 tundi.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli peaspetsialist Tiit Maateniga (tiit.maaten@emu.ee) kuni 15. juuni 2021.

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2021. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee