Hanked

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse lainemurdja projekti keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine

Eesti Maaülikool soovib leida pädevust omava tööde teostaja, kes koostab keskkonnamõjude eelhinnangu projektile, mille alusel soovitakse Limnoloogiakeskuse sadamasse paigaldada lainemurdja. Eelhinnang on vajalik Keskkonnaametile ehitusloa väljaandmise üle otsustamisel.

Pakkumus esitada hiljemalt 01.10.2021 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Lainemurdja projekt ja Keskkonnaameti ehitusloa kooskõlastamata jätmise põhjendus ning eelhinnangu nõue on kättesaadavad järgmiselt lingilt: https://fail.emu.ee/index.php/s/7Ab02AA1TOsgYzf

Meenete soetamine

 

Eesti Maaülikool ostab turunduslikel eesmärkidel järgmised bränditooted:

 

* Metallkorpuses pastapliiats - 300 tk
* Plastkorpuses pastapliiats - 1000 tk
* Termoskruus (plastist või metallist, lekkekindel) - 100 tk
* Termos (metallkorpusega, mahutavuselt vähemalt 0,7 l) - 50 tk
* Vihmakeep (pakendis) - 50 tk
* Puhv - 200 tk
* Veebikaamera katted - 300 tk

 

Meenetele on trükitud või graveeritud Eesti Maaülikooli täislogo (leitav siit). Pakkuda võib ka üksikuid tooteid. Lisaks hinnale arvestame ka toodete välimust ja leidlikke lahendusi.

Pakkumised palume esitada kuni 28. septembrini e-posti teel aadressile: piret.puuorg@emu.ee.

Eesti Maaülikooli PKI Polli aiandusuuringute keskus soovib osta sinise kuslapuu potitaimi

1. sort ‘Strawberry Sensation’ 3 taime

2. sort ’Candy Blue’ 3 taime

3. sort ‘Blue Banana’ 3 taime

4. sort ‘Blue Treasure’ 3 taime

5. sort ’Boreal Blizzard’ 3 taime

6. sort ’Sinij Utes’ 3 taime

7. sort ’Indigo Gem’ 180 taime

8. sort ’Honeybee’ 180 taime

9. sort ’Dotš Velikana’ 180 taime

10. sort ’Vostorg’ 180 taime

11. sort ‘Boreal Beast’180 taime

12. sort ‘Boreal Beauty 180 taime

• Potitaimed P9 või saadaolevad potitaimed

• Kaubaga kaasas oleva saatelehe ja taimepassi andmed peavad olema võrreldavad.

• Kaup tarnitakse Eesti Maaülikooli PKI Polli aiandusuuringute keskusesse aadressil Töökoja tee 1, Polli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69108.

Lepingu täitmise tähtaeg hiljemalt 20. oktoober 2021.

Pakkumus esitada hiljemalt 27.09.2021 kell 16.00 aadressile mailis.vinogradov@emu.ee. Kontaktisik: Mailis Vinogradov, mailis.vinogradov@emu.ee, 55905244

EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke lektori leidmiseks õppeaines "Väikeloomade sisehaigused"

Teenuse sisu

Väikeloomade gastroenteroloogia  teemaliste loengute läbiviimine veterinaarmeditsiini 4.kursuse üliõpilastele. Kursuse maht on 32 akadeemilist tundi. Kursus viiakse läbi 4 päeva jooksul.

Koolituse aeg ja koht:

sügis 2021, kas auditoorne või  veebipõhine õpe.

Nõuded lektorile:

Doktorikraad veterinaarmeditsiinis või sellele vastav kvalifikatsioon, teaduspublikatsioonide olemasolu väikeloomade hingamisteede valdkonnast.

Pakkumus ja lektori CV esitada aadressile: aleksandr.semjonov@emu.ee hiljemalt 29.09.2021 kl12.00.

Lisainformatsiooni saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eesti Maaülikool kuulutab välja hanke kutserõivaste, eritöörõivaste ja muude seotud erivahendite ostmiseks

Hanke objektiks on kutse- ja erirõivaste, tööjalatsite ning seonduvate toodete ostmine jaemüügi tingimustel võimaldades kauba eest tasuda arve alusel. Pakkujal peab olemas olema müügiesindus, kus on olemas valik töörõivaid ja jalatseid ning erivahendeid ja võimalus kaupa proovida. Hankija soovib hanke tulemusel sõlmida võimalusel kuni viis erinevat lepingut müügiesinduses oleva kauba ja vajadusel tellitava kauba ostmiseks. Pakkuja peab pakkuma allahindlusprotsenti jaehinnast, mis kohaldatakse igakordsel kauba ostmisel (v.a eripakkumised, soodusmüük jms). Kaupa ostetakse üldjuhul müügiesindusest, võimalusel ka e-poest. Kauba ostmiseks õigustatud isikute nimekiri esitatakse lepingu sõlmimisel. Pakkujal peab olema võimalik tagada isikute tuvastamine (ID kaart, isikustatud kliendikaart vms) igakordsel ostu vormistamisel. Tuvastamata isiku poolt ostu sooritamisel võib hankija jätta arve tasumata. Arved esitatakse e-arvetena iga ostu kohta eraldi, arvel peab olema märgitud lepingu number ja ostu sooritanud isiku nimi.

 

Pakkumuse koosseisu tuleb esitada:

Pakkuja andmed, sh müügikoha aadress ning müügiketi kirjeldus, sh andmed pakutavate toodete osas.

Vajadusel müügilepingu tüüptingimused, kliendikaardi kasutamise tingimused vms.

 

Pakutav allahindlusprotsent

Lepingud sõlmitakse võimalusel kuni viie pakkujaga, eduka pakkumuse kriteeriumiks on suurim pakutav allahindlusprotsent.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 05.10.2021 kell 16:00 aadressile riigihanked@emu.ee, täiendavat infot on võimalik saada eelnimetatud aadressilt.

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2021. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee