Hanked

Võlgade sissenõudmise teenus

Hanke objektiks on võlgade sissenõudmise teenuse tellimine, lepingu periood 48 kuud.

Menetlemiseks üleantavad nõuded jäävad üldjuhul vahemikku 100 – 1000 eurot, seega tuleb pakkumus esitada nõuete menetlemiseks, mis jäävad nimetatud vahemikku ja mille vanus ei ole rohkem kui 30 kuud.

Üleantavate nõuete eeldatav maht on 50 000 eurot. Eeldatava mahu määramise aluseks on hankija varasem kogemus ja see ei ole hankijale siduv, s.t üleantavate nõuete kogumaht on muutuv.

Pakkujal peab olema nõuete menetlemiseks iseteenindusportaal, mis võimaldab vähemalt:

      *esitada nõudeid menetlemiseks,

      *jälgida nõude staatust (menetluse etappe, nt kontakt saadud, kokkulepe saavutatud jm),

      *nõuetest erinevaid ülevaateid ja aruandeid.

Iseteenindusportaali kasutamine, sh arvete jälgimine ja aruandlus, kuulub hankelepingu alusel osutatava teenuse mahtu ja selle eest täiendavat tasu ei maksta.

Hankija esindamine võlanõude menetlemisel kohtus, kohaldatav esindustasu ning esindaja lepitakse hankelepingu poolte vahel eraldi kokku igakordse kirjaliku kokkuleppega.

Hindamiskriteeriumiks on teenustasu % põhivõlgnevuse laekumiselt. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt esitatud teenustasu protsendist ja tunnistab edukaks madalaima teenustasu protsendiga pakkumuse. Juhul kui kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste teenustasu protsent on võrdne, tunnistatakse edukaks pakkumus, mille kõrvalnõuete menetlemise teenustasu protsent on kõige madalam.

Pakkumus palun esitada hiljemalt 8. veebruar 2023 aadressile kaire.klaus@emu.ee

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut soovib sõlmida töövõtulepingu lektoriga,

kelle ülesandeks on Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli (finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus)) raames korraldatava doktorantide kursuse PK.1716 ’Scientific Writing and Communication’ läbiviimine.

PK.1716 ’Scientific Writing and Communication’ toimub 13-18 aprillil 2023, osa võtab kuni 24 doktoranti, kursus toimub inglise keeles.

Loengu maht: 4 EAP, sisaldab 4 päeva loenguid ja seminare (8 tundi päevas), iseseisva töö ülesandeid, individuaalset tagasisidet igale osalejale.

Nõuded lektorile: Doktorikraad, eelnev kogemus teaduskirjanduse toimetajana, teaduskommunikatsiooni kursuse läbiviimisel inglise keeles, Hirschi indeks suurem kui 25.

Huvi korral või täpsema info saamiseks võtta ühendust eve.veromann@emu.ee hiljemalt 28.02.2023

Eesti Maaülikooli Tähtvere mõisa peahoone osaliste lammutustööde muinsuskaitseameti tegevusloaga OJV hange

Eesti Maaülikool soovib sõlmida hankelepingu Eesti Maaülikooli Tähtvere mõisa peahoone (Eesti, Tartu linn, Fr. R. Kreutzwaldi tn 1) lammutustöödele muinsuskaitseameti tegevusloaga omanikujärelevalve teenuse tellimiseks. Hankelepingu periood on kuni projektimahus kajastatud lammutustööde lõpetamiseni, eeldatav aeg 90 päeva lammutustööde kestvuseks.

Nõuded teenusele ja pakkujale on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/RMc68MdX7CYHM8j

Pakkumus esitada aadressile rauno.sirel@emu.ee hiljemalt 31.01.2023 kell 15.00

Pakkumusena esitada ühe kuu teenustasu maksumus. Eduka pakkumuse aluseks madalaim hind.

EMÜ Polli Aiandusuuringute keskus soovib hinnapakkumust hooldusniidukile koos transpordiga

Pakkumus esitada aadressil kersti.kahu@emu.ee hiljemalt 31. jaanuar 2023 kell 15.00.

 

EMÜ Polli Aiandusuuringute keskus soovib soetada traktorile kas ette või taha paigaldusega ning külgnihutusega hooldusniidukit.

Pakutav hooldusniiduk peab olema töö kvaliteedilt samaväärne hooldusniiduki mudelile Perugini HT200 või parem.

Hooldusniiduki töölaius 185-200 cm;

Pööratav peavarras peab võimaldama hooldusniidukit paigaldada nii traktori taha kui ka ette;

Hooldusniiduk peab olema külgnihutusega;

Tugev ANTI SHOCK rootor peab olema vasaratega (haamritega);

Peab suutma purustada niitmise käigus ka oksi läbimõõduga kuni 4 cm;

Reguleeritav sfääriliste otstega tagumine rull lõikekõrguse seadistamiseks;

Komplektis peab olema kardaan.

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus. Hanke piirmäär 6 900 € koos käibemaksuga.

 

Lisainfo: EMÜ Polli Aiandusuuringute keskus aadressil Töökojatee 1, Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa, 69108.

Kontakt: Kersti Kahu, EMÜ Polli AUK, peaspetsialist Kersti.kahu@emu.ee

Telefon: 53 474802

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse maamajanduse ökonoomika õppetoolis perioodiks 01.02.-18.06.2023 õppeaines:

 

K.1786 Turunduse juhtimine väikeettevõtetele (6EAP)

 

Nõutav erialane teaduskraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon ning eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus. Huvi korral võtta ühendust kirjalikult: mall.erman@emu.ee hiljemalt 28.01.2023.

 

 

Lisainfo:
Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
 
Eesti Maaülikooli hankekord 
Eesti Maaülikooli 2022. aasta hankeplaan
 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee