Palgaandmed

Amet Ametiisiku.nimi Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Muud tasud

Palga kogu-summa

Periood

Teenistus-
või töösuhte vorm

ametipalk

 


1

puhkuse-tasu

 

2

lisa-tasud

 

3

hüvitised

 


4

toetused,
preemiad, tulemus-palk

5

rektor Mait Klaassen 72000,00       24000,00 96000,00 aasta 2022 rektori ametileping
rektor Mait Klaassen 71 000,00         71 000,00 aasta 2021 rektori ametileping
rektor Mait Klaassen 60000,00         60000,00 aasta 2020 rektori ametileping
rektor Mait Klaassen 60000,00         60000,00 aasta 2019 rektori ametileping
rektor Mait Klaassen 60000,00       5000,00 65000,00 aasta 2018 rektori ametileping
rektor Mait Klaassen 42877,44 9138,92       52016,36 aasta 2017 valimine
rektor Mait Klaassen 41006,88 7922,37     4000,00 52929,25 aasta 2016 valimine
rektor Mait Klaassen 40490,69 9203,81     4000,00 53694,50 aasta 2015 valimine
rektor Mait Klaassen 42195,98 5804,02       48000,00 aasta 2014 valimine
rektor Mait Klaassen 40935,52 7064,48       48000,00 aasta 2013 valimine