Järvselja 100 juubelijaht

18. novembril 2021 toimus SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna koostööpartnerite ja sõprade jaht. Seekordne jaht oli pühendatud järvselja õppe- ja katsemetskonna 100. juubelile, kuna metsandus ja jahindus on omavahel väga tugevalt seotud ning täiendavad üksteist.

Ulukite arvukuse reguleerimine, eeskätt herbivooride, omab metsakasvatuslikust seisukohast lähtuvalt suurt tähtsust ja võib öelda, et on üheks metsakasvatuslikuks võtteks. Jahipäeva alustati kell 10.00 kogunemisega jahilossi juures, kus Eesti Maaülikooli rektor ja jahijuhataja Mait Klaassen tutvustas ohutu jahipidamise reegleid ja korda. Kütitavateks ulukiteks olid põder ja metssiga. Päeva jooksul toimus ajujaht kahes osas. Jahipäev oli igati edukas, mille tunnistuseks oli kolm tabatud põtra. Suured tänud kõigile osalejatele ja Järvselja jahiseltsile ürituse läbiviimise eest.