Sündmused

Eesti Majandusteaduse Seltsi 2023. aasta konverents

Algus: 26.01.2023 14:19

Rakveres AQVA Hotel & Spa-s

Oled oodatud Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsile, mis toimub 26.-27. jaanuaril 2023 Rakveres AQVA Hotel & Spa-s.

Konverentsi laiem teema on energia ja majandus. Energia jäävuse seadus kehtib ka majanduses, sh organisatsioonides – energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise. Kust energia tuleb ja kuhu kaob majanduses laiemalt? Kuidas tagada, et inimestel – nii juhtidel kui töötajatel – energia ei lakkaks?

Kuidas teha nii, et energia ülikoolidest välja ei voolaks? EMS-i konverents on hea võimalus korraks aeg maha võtta ning jagada ja luua ühiselt uut energiat. Konverentsi akadeemiliseks fookuseks on jätkusuutlik energia, kliimamuutused ja energiajulgeolek. Peaettekande teeb Cambridge'i Ülikooli jätkusuutlikkuse juhtimise instituudi (CISL) juht ja vanemteadur Dr Annela Anger-Kraavi, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on kliimamuutuste ökonoomika.

Lisaks on Annela Eesti Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimamuutuste poliitika ja läbirääkimiste nõunik. Paneelsessioonis arutlevad energiatootmise, energiajulgeoleku ja kliimamuutuste teemal Eesti poliitikud ja energiavaldkonna praktikud. Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Kõigil osalejatel on võimalus tutvustada oma viimase aja teadustöö tulemusi.

Paralleelsessioonidesse on oodatud ettekanded kõigist majanduse, avaliku halduse ja ärijuhtimise alavaldkondadest. Eriti ootame konverentsi põhiteemaga seotud ettekandeid. Esitada võib ka ettepanekuid terve temaatilise sessiooni läbiviimiseks. Doktorantidel on võimalus tutvustada oma uurimistööd postersessioonil, et saada esitluskogemust ja koguda konverentsil osalejatelt tagasisidet.

Tartu Ülikooli doktorandid, kes osalevad doktoriseminari kursusel MJ00.00.049, saavad posterettekande eest osaliselt ainepunkte. Kavandatava ettekande lühikokkuvõte (kuni 300 sõna) ja posterettekande lühikokkuvõte (kuni 300 sõna) esita hiljemalt 12. detsembriks 2022 siin. Konverentsi osalustasu on 250 eurot (ööbimine üheses toas), 200 eurot (ööbimine kaheses toas) või 150 eurot (ööbimiseta). Osalustasus sisaldub majutus, toitlustus, SPA külastamine, Eesti Politseimuuseumi külastus ning transport Rakverre ja tagasi. Konverentsile registreerumise tähtaeg on 6. jaanuar 2023. Registreeru konverentsile siin. Infot konverentsi kohta leiad TÜ majandusteaduskonna kodulehelt.

Küsimuste ja ettepanekute korral palun võta ühendust Jaan Massoga, jaan.masso@ut.ee

 

Kohtumiseni Rakveres!

Professor Kadri Ukrainski

Eesti Majandusteaduse Seltsi president