Ametiühingu juhatus

Eesti Maaülikooli ametiühing

Tel 5295021; e-post heiki.lill@emu.ee
Kreutzwaldi 56/1-A211a

Juhatus valiti EMÜ ametiühingu üldkoosolekul 17.06.2020. Vastavalt põhikirjale on juhatus valitud neljaks aastaks.


Eesti Maaülikooli ametiühingu juhatuse praegune koosseis (valitud seisuga 26.04.2017 – 26.04.2021)

AÜ esinaise asetäitja ja tugistruktuuri ning majandus- ja sotsiaalinstituudi usaldusisik: Eve-Liis Abroi;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ VL instituudi usaldusisik: Malle Liblik;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ Tehnikainstituudi usaldusisik: Galina Gononenko;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ PKI usaldusisik: Triin Teesalu;

AÜ revisjonikomisjoni liige: Märt Reinvee;
AÜ revisjonikomisjoni liige: Jaan Kivistik;
AÜ revisjonikomisjoni liige: Siim Maasikamäe.