Ametiühingu juhatus

Eesti Maaülikooli ametiühing

Malle Kurm-Oks, ametiühingu esinaine
EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi usaldusisik
Tel 5082319; e-post ay-info@lists.emu.ee.

Juhatuse esimehe töökabineti aadress on Kreutzwaldi 1 - 103. Kõnetund: E, K, N 9 - 14.

Juhatus valiti EMÜ ametiühingu üldkoosolekul 26.04.2017. Vastavalt põhikirjale on juhatus valitud neljaks aastaks.


Eesti Maaülikooli ametiühingu juhatuse praegune koosseis (valitud seisuga 26.04.2017 – 26.04.2021)

AÜ esinaise asetäitja ja teadus- ja arendusosakonna ning majandus- ja sotsiaalinstituudi usaldusisik: Eve-Liis Abroi;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ VL instituudi usaldusisik: Malle Liblik;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ Tehnikainstituudi usaldusisik: Galina Gononenko;
AÜ juhatuse liige ja EMÜ PKI usaldusisik: Triin Teesalu;

AÜ revisjonikomisjoni liige: Märt Reinvee;
AÜ revisjonikomisjoni liige: Jaan Kivistik;
AÜ revisjonikomisjoni liige: Siim Maasikamäe.