Metsandushariduse juubelipuu istutamine

Metsamaja ees hakkab kõrgust koguma juubelitamm

See polnud juhus, et 15. augusti keskpäeval istutati Eesti Maaülikooli Metsamaja ette akadeemilise metsandushariduse 100. aastapäevaks just hariliku tamme kitsavõraline ehk püramiidjas vorm. Just selliseid tammesid kasvatati metsandusõppega tihedalt seotud Järvselja metsades juba 100 aastat tagasi.

Harilik tamm 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata') meenutab 1920. aasta 15. augustit, mil Tartu ülikooli juurde asutati metsaasjanduse ja geodeesia õppetool. Seda daatumit loetaksegi akadeemilise metsandushariduse sünniks. Õppetoolist omakorda kasvas aasta hiljem välja metsaosakond, mille eestvedaja ja esimene juhataja Andres Mathiesen viis 1921. aastal esimesed üliõpilased pärast talvist õppetööd puust lodjaga äsja ülikoolile antud toonase Kastre-Peravalla metskonda geodeesiapraktikumi.

Metsandusharidus on kestnud läbi riigikordade ja ülikoolide. Aastal 1951 eraldati metsandusõpe Tartu ülikoolist ja liideti loodud Eesti Põllumajanduse Akadeemia koosseisu. Hiljem kandis akadeemia nime Eesti Põllumajandusülikool ja praegu Eesti Maaülikool. Tänaseks on Tartus koolitatud rohkem kui 4000 kõrgharidusega metsandusspetsialisti, kes oskasid Eesti metsi hoida ja targasti majandada nii minevikus ning nad teevad seda ka tulevikus.

Meediakajastus juubelipuu istutamisest: https://tartu.postimees.ee/7040812/tartu-luhiuudised