Rahvusarhiivi filmiarhiivi filmivalimik "Eesti mets läbi sajandi"

Rahvusarhiivi filmiarhiivi filmivalimik "Eesti mets läbi sajandi"

 

* Filmid asuvad SIIN

Valida lahter "Arhivaali nr:", sinna trükkida filmi nr.

 

Kaader filmist "Eesti mets".

Kaader filmist "Eesti mets". 

 

1. Eesti mets. 1937. Eesti Kultuurfilm. (46 min) (nr. 150)

Ülevaade eri tüüpi metsade uuendamise tehnikast. Töö käbikuivatis. Ülevaade mitmesuguste metsakahjustuste vältimisest. Raielangi väljamõõtmine. Töö raielangil ja puude väljavedu metsast talvel. Palkide parvetamine. Palgiparvede koostamine ja parvetamine. Küttepuude vedu Peipsi lotjadega. Töö saeveskis. Puitmaterjali lastimine laevadele. Tselluloosi valmistamine Põhja paberi- ja puupapivabrikus. Puunõude valmistamine ja müük Avinurmes. Vineeri ja toolide valmistamine A/S A. M. Lutheri tehases. Mööbli valmistamine Mööblitehases A/S „Massprodukt“. Valmis mööbel. Metsatulekahju. Kustutustööde organiseerimine ja tulekahju kustutamine. Metsaplaanide valmistamine Põllutööministeeriumis. Tulevaste metsnike õppetöö Voltveti (Tihemetsa) metsakoolis. Puude istutamine metsapäeval.

2. Palkide parvetamine. 1937. Eesti Kultuurfilm. (4 min) (nr. 372)

Palgiparvetajad juhivad palke metsajõgedel. Parvede koostamine ja parvetamine jõel. Palkide allalaskmine Narva kosest.

3. Kroonika kaadreid. 1935–1979. Tallinnfilm. (1 h 11 min)

1935 – K. Päts ja J. Laidoner ringsõidul Tartu Ülikooli Kastre-Peravalla õppemetskonda. Ekraanil A. Mathiesen.  (nr. 56)

1934 – Metsa ülestöötamine ja puidu eksport. Puude saagimine ja väljavedu metsast. Palgiparvetus Pärnu jõel, vaade Sindi paisule. Palkide laadimine rongile. Puidu ja puidutoodete laadimine laevadele Tallinna sadamas. (nr. 67)

1937 – Ujuv mets. (nr. 93)

1937 – Palkide kaldalt jõkke veeretamine ja nende parvetamine läbi kärestiku. (nr. 98)

1937 – Talvised metsatööd. Metsatöölised langetavad, laasivad ja tükeldavad puid. Puude väljavedu metsast. (nr. 152)

1937 – Tulekahju metsas. Põleva metsa vaated. Kustutajad töötamas. (nr. 184)

1937 – Ajujaht Kastre-Peravalla õppemetskonnas. Tartu Jahiseltsi jahimehed kitsejahil talvises metsas. Jahimehed saagiga. (nr. 185)

1940 – Metsaeksport on alanud. Metsamaterjalide ladustamine Tallinna sadamas ja lastimine laevadele. (nr. 311)

1940 – Rahva Omakaitse Tallinna ringkonna liikmed valmistamas küttepuid Rooküla metsas. (nr. 428)

1941 – Küttepuude tegemine Alutaguse metsades. (nr. 443)

1947 – Stahhanovlik töö valimiste auks. Metsamaterjali mehhaniseeritud ülestöötamine, väljavedu veoautodega. (nr. 520)

1948 – Täidame tähtajaks metsatööde plaani. Raietööd Paunküla metsapunktis Harjumaal, töökaaslastega vestleb saadikukandidaat R. Järvik. (nr. 562)

1949 – Metsa langetamine ja väljavedu Laiksaare metsapunktis. (nr. 565, 612)

1950 – Eesrindlik metsapunkt. Tööprotsess Tudu metsapunkti raielangil. (nr. 662)

1951 – Eesrindlikud metsatöölised. Tööprotsess Laiksaare metsapunktis. (nr. 715)

1951 – Kevadine metsaparvetus. Kilingi-Nõmme Metsamajandi parvetajad töös. (nr. 725)

1951 – Uut kaadrit metsamajandusele. Teooriatund Tihemetsa Metsatehnilises tehnikumis, õpilased metsaistutustöödel. (nr. 728)

1951 – Metsa mehhaniseeritud ülestöötamine Tudu metsapunktis. (nr. 744)

1952 – Metsa mehhaniseeritud ülestöötamine Massiaru metsapunktis. (nr. 765)

1952 – Metsaparvetustel. Parvetustööd Lähkma metsapunktis, palkide väljavedu metsast jõkke. (nr. 771)

1952 – Metsa ülestöötamine Tudu metsapunktis, puude langetamine, kokkuvedu, tüvede tükeldamine estakaadil. (nr. 794)

1953 – Talvised metsatööd Massiaru metsapunktis. (nr. 806)

1953 – Algas metsaparvetus. Pärnu rajooni kolhoosi Kommunismi Lipp parvetajad Reiu jõel palke parvetamas. (nr. 811)

1953 – Suvistel metsatöödel Pärnu metsatööstuskeskuses. (nr. 815)

1954 – Metsatööd Laeva metsapunktis. (nr. 849)

1955 – Metsa mehhaniseeritud ülestöötamine Tudu metsapunktis. (nr. 888)

1955 – Metsa ülestöötamine mehhaniseeritud vooluliini meetodil Pärnu Metsatööstuskeskuse Lähkma metsapunktis. (nr. 922)

1956 – Maipõrnikate hävitamine. Maipõrnikatõrje lennukitelt Koorküla metskonnas. (nr. 958)

1959 – Puude langetamine, väljavedu, saagimine ja lõhkumine Viljandi Metsatööstuskeskuses. (nr. 1186)

1959 – Kevad metsas. Vääna metsaülem T. Reintalu ringkäigul metsas. (nr. 1198)

1959 – Kilingi-Nõmme metsamajandi metsaülem Ü. Arumäe teeb ringkäiku metsas, metsa mõõtmine. (nr. 1205)

1959 – Metsatulekahju ja selle kustutamine. (nr. 1217)

1960 – Praktika EPA õppemetskonnas. EPA Järvselja õppe-katsemajandis, üliõpilased metsatakseerimise praktikal. (nr. 1260)

1960 – Metsamajanduse masinate demonstratsioon. Metsamajanduse spetsialistide nõupidamisel Kabala metskonnas demonstreeritakse töötavaid masinaid. (nr. 1271)

1961 – Raietööd ja puude transport Lähkma metsapunktis, puitkilptee ehitamine. (nr. 1292)

1962 – Metsa langetamine ja väljavedu Tudu metsapunktis. (nr. 1330)

1962 – Uus puitkiudplaatide tsehh Tööprotsess Pärnu metsamajandi puitkiudplaaditsehhis. (nr. 1361)

1963 – Jõhvi metskonna kompleksbrigaad F. Einardi juhtimisel metsatöödel. (nr. 1383)

1963 – Tikkude valmistamine Viljandi Metsakombinaadis, valmistoodang. (nr. 1400)

1964 – Uus poolautomaatne palkide tükeldamise liin Tudu metsapunktis. (nr. 1468)

1964 – Tööprotsess Tartu Metsakombinaadi uues puitlaastplaatide tsehhis. (nr. 1480)

1964 – Puude langetamiseks mõeldud hüdraulilise kiilu ja silikaltsiitplaatidest tee katsetamine Võru Metsakombinaadis. (nr. 1490)

1965 – Metsandusteaduskonna juubel. EPA metsandusteaduskonna 45. aastapäeva tähistav konverents Järvselja õppekatsemajandis. (nr. 1527)

1965 – Mehhaniseeritud metsalangetamine Surju metsapunktis. (nr. 1530)

1968 – Tormikahjustuste likvideerimine. 1967. a. augustikuu tormikahjustuste likvideerimine, metsa mehhaniseeritud ülestöötamine. (nr. 1632)

1968 –Tormikahjustuste likvideerimine Aegviidu metsamajandis, intervjuu metsatöölistega. (nr. 1655)

1969 – Metsatöötajate kutsevõistlus. Kompleksbrigaadide kutsevõistlus metsatöötajate päeval Türil. (nr. 1685)

1970 – Võitlus metsakahjuritega. Taimekaitsetööd Pärnu rajooni metsades. (nr. 1701)

1971 – Rakvere Metsakombinaadi uus oksalaasimismasin töötamas. (nr. 1749)

1979 – Rakvere Metsakombinaadi uus tehnika töös: puude langetamine, laasimine ja metsast väljavedu. (nr. 2211)

4. Kui seda metsa ees ei oleks... 1997. Meediapress. (30 min)  (nr. 28463)

Kõnelevad: Kalle Mälberg, Toomas Frey ja Leo Saare.

5. Puueesti. 1999. Eesti Loodus. (29 min)  (nr. 26622)

Selline sõnamoodustis mõtestab meile puudega kaetud maastiku - aga niisugune on pool Eestimaast. Metsandus on meile tulu ja turvet pakkuv ala. Seadusandja on need vahekorrad reguleerinud nii, et erahuvid ja riigiosa on meie metsades võrdselt jaotatud. Näitame tähtsamaid puu- ja metsaliike ning maastikuvorme küll õhust, küll õhupallilt, aga ka jalgsi rännates või seisatudes suure põlispuu varjus. Mõtteks saame tuge Hendrik Relve ja Andres Onemari tervikvaatest pühale hiiele.