Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

 

 • Meil omandad oskused geodeesias ning kinnisvara- ja maakorralduses.

 • Tegutsed innovatiivsel erialal, mis areneb koos digi- ja kosmosetehnoloogiaga.

 • Arendad juriidilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid oskusi, mille abil oled edukas kiiresti kasvaval kinnisvaraturul.

 

Eestis ja kogu maailmas vajatakse üha enam spetsialiste, kes oskavad koguda ruumiinfot ning seda visualiseerida geoinfosüsteemides (GIS) ja 3D mudelites. Kinnisvara hindade tõus ning kinnisvara arendamine suurendab nõudlust kõrgharitud spetsialistide järele, kes oskaks anda nõu kinnisvara- ja maakorralduslikes küsimustes, lahendada maavaidlusi ning vormistada vastavasisulisi dokumente.

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavas õpetatavad ained jagunevad laias laastus kaheks – tehnilisteks ja õiguslik/majanduslikeks.

 

Ühest küljest saad teadmisi seadmetest, millega looduses mõõtmisi teha, informatsiooni koguda ning seda visualiseerida, mistõttu on rõhk kaasaegsete tehnoloogiate (GPS-id, laserid, droonid) tundmaõppimisel. Teisalt saad aga teadmised maa kui kinnisvara õiguslikest, majanduslikest ja tehnilistest omadustest, mis võimaldavad hoida kätt kinnisvara arengute tuiksoonel.

 

Kahe suuna kombineerimisel on Sinu töö tulevikus väga vaheldusrikas, innovatiivne, põnev ja tulus. Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse lõpetajana kujundad maailma enda ümber. 

 

Meil õpid:

 • põhimõisteid geodeesia, kinnisvara, maakorralduse ja maakasutuse planeerimise kohta;
 • analüüsima geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldusega seotud probleeme ja hindama erinevaid lahendusi;
 • rakendama geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna meetodeid erialaste ülesannete lahendamisel.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume ja laboratoorseid töid kui ka ekskursioone. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

Lõpetajana leiad tööd geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas nii avalikus- kui erasektoris: geodeesia- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

Samuti oled valmis jätkama õpinguid geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala magistriõppes:

 

Tutvustavad videod:

Kinnisvara- ja maakorralduse tutvustus

Geodeesia uurimisrühma tutvustus

Geodeesia ja maakorraldus

 

Meie lõpetaja: 

 

„Tippspetsialistiks ei sünnita, vaid õpitakse.“

 
- Sandra Metsa, EMÜ vilistlane, US Real Estate OÜ ärikinnisvara müügijuht / kutseline maakler / EKMK juhatuse liige / Aasta maakler 2017

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele riigieksam vähemalt 30 punkti (3­˗10 konkursipunkti)
 • kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 40 punkti (4­˗10 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või enne 2014. aastat sooritatud füüsika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse; kõigi eelnimetatute tulemus vähemalt 24 punkti.

Lisakonkursipunktid:

Eeskirja punktide 38.1-38.7 alusel, sh kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiva kutsetunnistuse eest 3 punkti. Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi: Geodeet, tase 5; Geodeet, tase 6; Maakorraldaja, tase 6; Maamõõdutehnik, tase 4; Maamõõtja, tase 5; Kinnisvara nooremhindaja, tase 5; Kinnisvara hindaja, tase 6; Kinnisvaramaakler, tase 5; Kinnisvaramaakler, tase 6.

 

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia geomaatika õppetooli tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Aive Liibusk; Evelin Jürgenson
Geomaatika õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: aive.liibusk@emu.ee;
evelin.jyrgenson@emu.ee
Telefon: +372 731 3196; +372 731 3118