Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Avasta ruumiandmete põnev maailm, mis kombineerib meid ümbritseva keskkonna, uusimad tehnoloogiad ja innovatsiooni. Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse bakalaureuseõppekaval õpid ruumiandmete kogumise saladusi ning saad oskused, kuidas saadud andmeid visualiseerida ja analüüsida. Koged, kuidas GNSS-seadmed, laserid ja droonid avardavad meie arusaama maailmast ning saad lähedalt näha digilahenduste ja ka kosmosetehnoloogia kiirelt arenevat valdkonda. 

Lisaks tehnikale annab eriala teadmised ka kinnisvaraõigusest, maaressursside kasutuse strateegiatest ning seadusandluse keerdkäikudes. Nii omandad teadmised ja oskused, mis on hinnatud nii kodusel kui rahvusvahelisel tööturul. Eriti oodatud on meie eriala lõpetajad geodeesia, maakorralduse, kinnisvara, geoinfosüsteemide alal, kus nad aitavad kujundada homset ruumiinfot, luues aluse tuleviku linnadele ja keskkonnale. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Mind huvitavad uuenduslikud tehnoloogiad (GNSS-seadmed, laserid, droonid) 

 1. Mulle meeldib kaardi järgi orienteeruda  

 1. Minu jaoks on uued kinnisvaraarendused põnevad 

 1. Mind huvitavad maa ja kinnisvaraga seotud õiguslikud aspektid 

 1. Mulle meeldib looduses aega veeta 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“ 

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima! 

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“ 

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid! 

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“ 

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

Õppekava läbimisel saad põhjalikud teadmised ruumiandmete kogumisest, sealhulgas geodeetiliste instrumentide ja meetodite kasutamisest. Õppetöö hõlmab nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid tehnikaid, nagu satelliitnavigatsioonisüsteemid (GNSS), laseritehnoloogia ja droonide kasutamine. See teadmiste kogum on fundamentaalne, et mõista mõõtmise metoodikaid ja andmete töötlemist, mis on aluseks paljudele maakorralduse ja planeerimise ülesannetele. 

Lisaks saad põhjalikud teadmised kinnisvara haldamisest, omandiõigusest ja maakasutuse planeerimisest. Õppeainetes käsitletakse kinnisvaraturu toimimise põhimõtteid, maakorralduse strateegiaid ja seadusandlust, mis reguleerib maa kasutamist ja arendamist. Õppetöö eesmärk on anda õpilastele vajalikud teadmised ja oskused, et nad saaksid tulevikus edukalt tegutseda nii avalikus kui erasektoris, tegeledes maakasutuse planeerimise, arendamise ja kinnisvara haldamisega. 

 

Mida õpid?  

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialal õppides omandad laialdased teadmised, mis jagunevad kahte põhikategooriasse: tehnilised ja õiguslik-majanduslikud ained. 

Tehniliste ainete raames anname sulle põhjalikud teadmised ruumiandmete kogumise praktilistest aspektidest. Sinu õpingute hulka kuuluvad droonmõõdistus, mis tutvustab kaasaegseid õhust mõõdistamise tehnikaid; elektrontahhümeetria, mis keskendub täppismõõdistamise seadmete kasutamisele; ja fotogrammeetria, mis võimaldab maapinna kaardistamist fotode põhjal. Lisaks õpid laserskaneerimise meetodeid ja GNSS-mõõdistamist, mis avardavad sinu arusaama geodeetilisest mõõdistamisest suuremas mastaabis. 

Õiguslik-majanduslikud ained annavad sulle vajalikud teadmised seadusandlikest ja majanduslikest raamistikest, milles geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus toimivad. Õpid kinnisvaraõigust ja tsiviilõigust, mis on aluseks kinnisvaratehingute ja -korralduse mõistmisele. Samuti saad põhjaliku ülevaate maakorraldusest, maakatastri haldamisest ja maakasutuse planeerimisest, mis on olulised teadmised maa efektiivseks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks. 

Lisaks nendele põhivaldkondadele saad pädevused erialastes IT-lahendustes, nagu CAD-süsteemid ja geoinformaatika, mis on tänapäeval asendamatud tööriistad ruumiandmete töötlemisel. 

 • Vaata õppekava siin.
 • Vaata õppeplaani siin

 

Kuidas praktikat saad?  

Õppetöö integreerib mitmesuguseid praktilisi töid, mis toimuvad nii arvutiklassis kui ka välitööde käigus, pakkudes õpilastele käed-külge kogemust. Näiteks tuleb teostada reaalseid mõõtmisi GNSS-seadmetega. See annab tudengile võimaluse õppida, kuidas määrata 1 cm täpsusega objektide asukohti ja koguda geograafilisi andmeid. GIS-andmetöötluse praktikas õpid, kuidas kasutada geoinfosüsteemide (GIS) tarkvara, et analüüsida ja töödelda välitööde käigus kogutud ruumiandmeid. Lisaks õpid koostama teemakaarte, analüüsima ruumiandmeid ja rakendama neid teadmisi reaalsete probleemide lahendamiseks, mis on vajalik nii akadeemilises kui ka erialases töös. 

Erialapraktika või ettevõttepraktika on geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava lahutamatu osa, mille eesmärk on anda tudengitele praktiline töökogemus ja süvendada nende teoreetilisi teadmisi reaalses töökeskkonnas. Praktika käigus, mis toimub peale teist kursust, saavad tudengid rakendada õpitud teadmisi ja oskusi, töötades spetsialistide kõrval kas eraettevõtetes või riigisektoris, mis tegelevad geodeesia, kinnisvara haldamise või maakorraldusega. 

Tudengid võivad praktikale minna erinevatesse organisatsioonidesse, nagu geodeesia- või kinnisvaraettevõtted, kohalikud omavalitsused või riiklikud ruumiandmetega tegelevad asutused. Näiteks on tudengid praktiseerinud ettevõtetes nagu Maa-amet, kus nad saavad osaleda riiklikul tasandil maakorraldusprojektides või eraettevõtetes nagu Raxoest OÜ, Inseneribüroo REIB OÜ, Hades Geodeesia OÜ, kus nad omandavad kogemusi erinevate geodeetiliste tööde kohta. Praktika eesmärk on tagada, et tudengid lahkuvad ülikoolist mitte ainult akadeemiliste teadmistega, vaid ka praktiliste oskustega, mis on vajalikud edukaks karjääriks geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse valdkonnas. 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse tudengitel on võimalik kasutada mitmekülgseid instrumente (nagu elektrontahhümeetrid, GNSS-seadmed, droonid ja laserskannerid) ning GIS- ja CAD-tarkvarasid, õppides ruumiandmete kogumise, taatlemise, analüüsi ja rakendamise oskusi erinevate ruumiliste, maakasutuse- ja planeerimisalaste probleemide lahendamisel. 

 

Tutvu õppejõududega

Evelin Jürgenson on õppinud nii Eesti Maaülikoolis kui ka Stockholmis Rootsi Kuninglikus Tehnoloogia Instituudis (KTH) kinnisvara ja maakasutuse magistriõppes ning läbinud Eesti Maaülikoolis doktorantuuri. Tema tegevusvaldkonnad on seotud kestliku kinnisvara- ja maakasutuse teemadega, võtmesõnaks kinnisasi ja sellega seonduvad õigused ja kohustused, mis on aluseks nii kinnisvara- kui ka maakasutusele. Tema eriliseks südameasjaks on maareformi ja maakorralduse teemad, mille kohta kirjutas ta ka oma doktoritöö. Evelin on avaldanud teadusartikleid mitmetel teemadel, aga läbivaks teemaks on säästlik maakasutus. Eesti keeles on ilmunud mõned arvamusartiklid kaasautoritega nagu näiteks: “Põllumajandusmaa koondumine Eestis ning jätkusuutliku maakasutuse tagamise võimalused”, “Miks me ei räägi maast ega mullast”.
Tarmo Kall on geodeesia aineid õpetav tunnustatud õppejõud, kellel on aastatepikkune kogemus nii akadeemilises kui ka praktilises töös. Tema kirg geodeesia vastu ja uuendusmeelne lähenemine õpetamisele inspireerivad tudengeid avastama ning arendama oma teadmisi ja oskusi selles põnevas valdkonnas. Kui soovid õppida parimatelt, on Tarmo Kall just see, kes sind geodeesia maailmas edasi viib.
Marii Järve on enda sõnul maa ja sellega seonduva vastu alati huvi tundnud ning sellest lähtuvalt alustas ta 2012. aasta sügisel bakalaureuseõpinguid Eesti Maaülikoolis maakorralduse erialal. 2023. aasta kevadel ehk peaaegu 11 aastat hiljem kaitses Marii edukalt doktoritöö (Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use), mille teemal on ta kirjutanud nt Põllumehe Teatajas ning andnud intervjuu nii Innovaatika taskuhäälingus kui ka Maamessil Postimehe Maa Elu otsestuudios. Marii peab oluliseks, et maa oleks kättesaadav meile kõigile ning et seda jaguks ka järeltulevatele põlvkondadele.

 

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

Saad oma õpinguid jätkata geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala magistriõppes. 

 

Karjäär 

Lõpetajana leiad tööd geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas nii avalikus- kui ka erasektoris: geodeesiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt). 

 

Kinnisvara- ja maakorralduse tutvustus

Geodeesia uurimisrühma tutvustus

Geodeesia ja maakorraldus

Õppeaste: bakalaureuseõpe

Õppevorm: päevaõpe

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP

Õppekeel: eesti keel

Õppekohtade arv: 30

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele riigieksam vähemalt 30 punkti (3-10 konkursipunkti);

 • kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 40 punkti(4-10 konkursipunkti);

 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne(3-5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused: 

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti; 

 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või enne 2014. aastat sooritatud füüsika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse; kõigi eelnimetatute tulemus vähemalt 24 punkti. 

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on seitse:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti);
 7. Kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (3 lisapunkti).  Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi:  

 • Geodeet, tase 5  

 • Geodeet, tase 6  

 • Maakorraldaja, tase 6  

 • Maamõõdutehnik, tase 4  

 • Maamõõtja, tase 5  

 • Kinnisvara nooremhindaja, tase 5  

 • Kinnisvara hindaja, tase 6  

 • Kinnisvaramaakler, tase 5  

 • Kinnisvaramaakler, tase 6 

  

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate.

 

Õppekavajuht:  

Aive Liibusk, geodeesia kaasprofessor, metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool, aive.liibusk@emu.ee ;

 

Õppekorraldusspetsialist: 

Merit Karro, õppekorralduse peaspetsialist, metsanduse ja inseneeria instituut, merit.karro@emu.ee, 731 3154