Maaehitus (CIVIL ENGINEERING)

 

 • ​Meil omandad sa ehitusinseneri kutse kogenud õppejõudude ja tegevinseneride käe all.

 • Saad lisateadmisi põllumajandushoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. 

 • Meil õpid tundma säästva ja keskkonnasõbraliku ehituse innovaatilisi lahendusi, kasutades muuhulgas ka kohalikke looduslikke materjale. 

 • Lõpetamise järel on sul mitmeid võimalusi saada erinevate ehitusvaldkonna teadmistega seotud erialast tööd.

 

Jälgi meid! 

 

Maaehituse õppekava valmistab ette magistrikraadiga ehitusinsenere 5-aastases integreeritud magistriõppes. Õppekava läbinuna omistatakse Sulle vastavalt Kutsekoja kutsestandardile "Diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse" (EKR 7. tase). Esmakutse on eluaegne ja tõendab, et õpitud eriala vastab valdkonna nõuetele ning lubab ehitusinsenerina tööle asuda. 

 

Vastavalt enda huvile saad valida erialaaineid kas projekteerimise või ehitusjuhi suunal, samuti on võimalik nende valdkondade aineid kombineerida. 

 

Meil õpid:

 • ehitusmaterjale ja nende omadusi kandekonstruktsioonides ja seinte soojustamisel; 
 • puidust, raudbetoonist, terasest ja kivist konstruktsioonide projekteerimist, olemasolevate konstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamist; 
 • puitehitiste rajamist ja puidutehnoloogiaid; 
 • tundma nii kaasaegseid kui ka kohalikke ning loodussõbralikke ehitusmaterjale (savi, lubi, pilliroog) ja nende kasutamist konstruktsioonides;
 • käsitsi joonestamist ja erinevate joonestusprogrammide kasutamist (AutoCAD, Autodesk Revit, RhinoCeros jt) ning ehituse eelarve koostamist; 
 • olemasolevate tootmis-, talu- ja eluhoonete kaasajastamist ja/või renoveerimist; 
 • maaelu seoseid põllumajandusliku tootmisega ja maaehitusega. 

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui ka praktikume ja laboratoorseid töid. Õpingute käigus külastatakse väga mitmeid ehitusobjekte ning ehitusmaterjale tootvaid ettevõtteid. Rõhku pannakse ka praktiliste oskuste arendamisele läbi iga-aastaste suvepraktikate.

 

Mitmed meie õppejõud tegelevad õpetamisele lisaks ka praktilise erialase tööga, eelkõige projekteerimise ja ehitusekspertiisidega. Tänu sellele on nad kursis Eesti ehitusmaastikul toimuvaga, samuti kaasaegsete ehitusmaterjalide ja nende omadustega, uudsete ehituslahenduste ning kehtiva seadusandlusega. 

 

Meil on oma pidevalt arenev laborikompleks õppetöö ja teadustöö tegemiseks nii ehitusfüüsika kui ka materjaliteaduse ning ehituskonstruktsioonide uurimise suunal.

 

Lõpetajana võid tööle minna nii avalikku- kui ka erasektorisse: projekteerimis- ja ehitusfirmadesse, ehitusnõunikuks kohalikku omavalitsusse, kõrgkooli inseneeria- ja ehitusvaldkonnaga seotud õppeainete õppejõuks. Tööpõld on lai ja insenerikutse toob alati leiva lauale. Edukalt magistrikraadi kaitsnuna on Sul võimalik õpinguid jätkata nelja-aastases doktoriõppes. 

 

Meie lõpetaja: 

"Õpingute käigus sai ruttu selgeks, et inseneriteadus on täpsust ja matemaatilist mõtlemist nõudev valdkond, mis vajab jätkuvalt spetsialiste. Teadmised, mis üliõpilasena omandasin, on olnud kasulikud. Kuna Eestimaa ei saa kunagi valmis, siis ei saa otsa ka ehitajate ja projekteerijate töö."

 

- Peeter Voovere, diplomeeritud ehitusinsener / OÜ Embach Ehitus kaasasutaja ja juhatuse liige / töötanud ehitusjuhina rahvusvahelistel tähelepanu pälvinud objektidel

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele riigieksam vähemalt 20 punkti (2­˗10 konkursipunkti)
 • laia matemaatika riigieksam vähemalt 30 punkti (3­˗10 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • lai matemaatika – enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse, mõlema eelnimetatu tulemus vähemalt 30 punkti; või kitsa matemaatika riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti, mida arvestatakse koefitsiendiga 0,7.

Lisakonkursipunktid:

Eeskirja punktide 38.1-38.6 alusel

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kuni 3 keskmise hindega vähemalt 4,5 kutsekeskharidusasutuse ehituslike erialade lõpetanut paremusjärjestuse alusel.

 

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia maaehituse tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Alexander Ryabchikov
Maaehituse ja veemajanduse õppetool
Metsanduse ja inseneeria instituut
E-post: alexander.ryabchikov@emu.ee
Telefon: +372 731 3173