Energiakasutus

Energiakasutuse eriala omandavad tudengid  kaasaegsel magistri õppekaval, kus käsitletakse tervikuna tervet energeetika valdkonda. Peamine rõhk on küll elektril, kuid peaaegu sama palju saadakse teadmisi soojusenergeetikast. Energiavarustus, taastuvenergeetika, elektrienergia jaotamine, soojus­süs­teemid, digitaalelektroonika, programmeerimine, protsesside juhtimine, automaatika, ja elektri­masinad on peamised teemad mida käsitletakse õpingute jooksul. 

 

Taastuvenergeetikas oleme keskendunud tuule, päikese ja biokütuste teemale. Uurime kuidas on  võimalik efektiivselt saada elektrienergiat päikesest ja tuulest, nende koos integreerimisel tarbija ja võrguga ning täiustame biokütuste põletustehnoloogiaid. Integreeritud energiasüsteemide labor võimaldab reaalselt katsetada tervet süsteemi, kus lisaks tuulikule ja PV paneelidele on ka generaator ja tarbija ning salvestusseadmed, s.h. superkondensaator. 

Kasutada on tehnika viimase sõna järgi varustatud kümmekond laboratooriumi (näiteks kõrval olevatel piltidel a) integreeritud energiasüsteemide labori „maapealne osa“ ja b) soojustehnika õppejõud Mart Hovi selgitusi jagamas katelseadmete laboris).

Eriala võimaldab saada tööd ühe laienevas energeetikasektoris, kuid mitte ainult, kogemused on näidanud, et lõpetajad saavad hästi hakkama ka muudel tehnikaga seotud ametikohtadel, ka tippjuhtidena muudes valdkondades, kui ka avalikus sektoris.

 

 

Täiendavat informatsiooni energiakasutuse eriala kohta saab hankida osakonna kodulehelt

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee