Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Õppekava lõpetades:

 

  • oled spetsialist, kes tunneb Eesti maa- ja kinnisvaraturgu;

  • tunned maapoliitika eripärasid;

  • oskad kasutada laser- ja droonitehnoloogiaid hoonete mõõdistamisel.

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse magistriõppekava võimaldab spetsialiseeruda kas geodeesiale või kinnisvara- ja maakorraldusele. Erinevate suundade eriala valikmoodulite maht on 30 EAP.

 

Geodeesiale spetsialiseerudes on rõhk geodeetiliste instrumentide ja meetodite tundmaõppimisel. Siia kuuluvad nii rakendusgeodeesia meetodid kui ka Maa kuju ja mõõtmete määramise viisid. Geodeesia on innovatiivne eriala, mis areneb koos digi- ja kosmose-tehnoloogiaga. Kõrgtäpne satelliitpositsioneerimine, laserskanneerimine, digitaalfotogrammeetria on selle juures vaid mõned märksõnad. Lisanduvad 3D maastikumudelite loomine; digitaalse kaardistamise moodsaimad meetodid, nagu eemalt juhitav elektrontahhümeetria ja laserskanneerimine; droonide kasutamine topoplaanide valmistamisel; ellipsoidaalne geodeesia ja erinevad geodeetilised alusarvutused. Süvendatud teadmised saadakse ka geodeetilistest põhivõrkudest, gravimeetriast ja füüsikalisest geodeesiast (raskuskiirenduse mõõtmine maal ja kosmoses). Omaette valdkonna moodustavad kaugseire, stereofotogramm-meetria ja laserskanneerimine.

 

Kinnisvara- ja maakorraldusele spetsialiseerudes on rõhk majanduslikel, õiguslikel ja planeerimisega seotud ainetel. Maareform viidi Eestis läbi, et tekiks maa eraomand. Eraomandiga on kaasnenud kinnisvaraturg ja igapäevane kinnisasjade majandamise vajadus. Kindlasti oled märganud, et üha rohkem on Eestis probleeme kinnisasjadega ja nende kasutamisega. Kellel puudub oma maale juurdepääs; kes tahab maakasutust muuta või soovib maad jagada või paremini kasutada või enne müüki hinnata; kellel on kadunud piirimärgid ning kes ei tea, kus asub kinnistu piir. Need on üksnes mõned näited kinnisvara- ja maakorralduse valdkonnast, mida aitavad lahendada kinnisvara- ja maakorralduse ettevalmistuse saanud spetsialistid. Selliste spetsialistide ettevalmistamiseks õpetame kinnisvara- ja maakorralduse spetsialiseerumisel erinevaid aineid, näiteks maaressursside ja maakonfliktide haldamist, kinnisvara hindamist ja majandamist, maa- ja kinnisvaraõigust, regionaal, linna ja maakasutuse planeerimist. Nii nagu tänapäeva ühiskonnas on ka selle valdkonna lahutamatuks osaks digitaased lahendused ja geoinfosüsteemid (GIS).

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume ja laboratoorseid töid kui ka ekskursioone. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

Õpe toimub sessioonõppes ja kestab kokku kaks aastat. Tunniplaan on sobiv töötavale tudengile. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Lõpetajana leiad tööd geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas nii avalikus- kui ka erasektoris: geodeesia- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

 


Küsi/Võta ühendust:

Evelin Jürgenson
Geomaatika õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: evelin.jyrgenson@emu.ee
Telefon: +372 731 3118


Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia geomaatika õppetooli tegemistel silma peal: