Kalandus ja rakendusökoloogia

Meie planeedi elanikkond kasvab hüppeliselt ning selle elanikkonna toitmine vajab spetsialiste, kes oskaksid olemasolevaid varasid säästlikult majandada ja uusi tehnoloogiaid efektiivselt rakendada. Võib-olla oled ka sina üks neist spetsialistidest? Sini- ja rohemajandus areneb kiiresti ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse nii vees kui maismaal muutub monokultuuride levikul üha olulisemaks. Kalanduse ja rakendusökoloogia erialal õpid sa mõistma, kuidas töötab jätkusuutlik loodusvarade kasutamine, mil viisil bioloogilist mitmekesisust kaitsta ning kuidas nii maal kui vees ka kasumlikult majandada.

Kas see eriala sobib sulle?

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:

 1. Armastan looduses käia, loodusväärtused ja elurikkus lähevad mulle korda
 2. Soovin looduses toimivatest seostest paremini aru saada, globaalsel ja kohalikul tasandil
 3. Tunnen, et looduse hoidmiseks tuleb osata seda ka säästlikult majandada
 4. Arvan, et elukeskkonna parandamiseks on vaja nii asjakohaseid teadmisi kui praktilisi oskusi
 5. Hindan meeskonnatööd ja minuga on meeldiv koos töötada

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“ 

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima! 

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“ 

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid! 

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“ 

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid?

Milles saad põhjalikumad teadmised?

 • Veekogude elustik ja ökoloogia, veekogude toimimine ökosüsteemina ning veekogude seire
 • Maismaa ökosüsteemide taastamine, stressitaluvus ja taastuvate loodusressursside säästlik majandamine
 • Kalandus ja kalapüük, vesiviljelus ning kala- ja vähikasvatus

 

Mida õpid?

Üldmoodul:

 • Globaalsed muutused looduses
 • Keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaprojektide juhtimine
 • Looduskaitseteadus

Kalanduse ja vesiviljeluse moodul:

 • Bioturvalisus kalakasvatuses
 • Kalavarude kaitse ja taastootmine
 • Vesiviljelus

Veekogude rakendusökoloogia moodul

 • Eesti sisevete elustik
 • Rakendushüdrobioloogia
 • Bioloogiline okeanograafia

Maismaa rakendusökoloogia moodul

 • Loodusvarade kasutamine ja kaitse Euroopa liidus
 • Ökoloogiline koormustaluvus
 • Ökoloogilised interaktsioonid

 

Vaata õppekava siit

Vaata õppeplaani siit. 

 

Kuidas praktikat saad?

 • Üks mahukamaid praktikaid on ökoloogilise taastamise välipraktika. Siia kuuluvad õppekäigud, kus tutvutakse erinevate taastamisprojektide aladega Eestis. Tudengitel on võimalus analüüsida kohapealset olukorda ning erinevate meetoditega saavutatud tulemusi võrrelda. Külastatavate ja analüüsitavate alade hulgas on nii koosluse kui ka liigi taastamise näiteid. Koosluste taastamise osas on näited soode, metsade, erinevate rohumaade ja kaevandusalade taastamisest. Liikide elupaikade või toitumisalade taastamise osas tutvustatakse järgnevate liigirühmade näiteid: kahepaiksed, linnud, imetajad, kalad, taimed, putukad.

 

 • Õppepraktika toimub kas ettevõttes, teadusasutuses, riigiasutuses või omavalitsuses. Õppeaine käigus teed sa läbi praktilise harjutuse, mille käigus õpid tundma asutuse toimimist ja tööpõhimõtteid. Praktika käigus saad vajalikke töökogemusi, oskusi edaspidiseks iseseisvaks ametialaseks tööks ja samuti laieneb sinu professionaalne tutvusringkond. Lisaks otseste tööülesannete täitmisele tutvud sa tudengina ettevõtte tegevuse erinevate külgedega, mis annab sulle tervikliku ülevaate organisatsiooni kui organismi toimimisest. Praktikakohad valitakse vastavalt tudengi huvidele õppekaval, milleks võivad olla näiteks vesiviljeluse farmid, kalandusettevõtted, aga ka Keskkonnaamet või ministeeriumid.

 

 • Limnoloogiakeskus, meie peamine praktikabaas, asub looduskauni Võrtsjärve idakaldal, umbes 50 km Tartust. See on täismõõtmetes uurimisasutus hästi varustatud laborite ja välitöö varustusega.

Tutvu meie õppetooliga läbi video

Kalanduse ja rakendusökoloogia kohta saad rohkemgi teada siit

 

Tutvu õppejõududega

Teet Krause, peaspetsialist, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool​

 

 

 

 

 

 

 

Arvo Tuvikene, kaasprofessor, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Aasta kalandustegu 2022 rahva lemmik.

 

 

 

Ingmar Ott, professor, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Postimees: Teadlane soovitab „ületoidetud“ Võrumaa järve keemiaga tervendada.

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Kaldre, nooremprofessor, Vesiviljeluse õppetool, Maaleht: Katkupisikut kandev ja isasloomata paljunev marmorvähk liigub Peipsi poole.

 

 

 

 

 

 

Kalle Olli, professor, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Postimees: Emajõe teadlased: tselluloositehase mõju pidanuks uurima

 

 

 

 

 

Kuhu edasi?

Õppimisvõimalused

 • Kõige huvitavam on loomulikult doktoriõpe. Selleks ajaks oled täiemahuline kolleeg meie teadlastega. Klassikalist õppetööd on vähe, kuid teaduslikku uurimistööd palju. Doktorantuuri eesmärk on õppida lahendama probleeme, millel ei ole tänapäeval veel standardseid lahendusi. Õppekava loomulik jätk on õppida EMÜ doktorantuuri õppekaval "Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia".

 

Karjäär

 • Võimalikud töökohad on eelkõige EMÜ enda õppejõudude ja teadlaste kogukonna täiendamine – eesti keeles õpetavaid õppejõude on väga vaja.
 • Ülikoolist väljaspool on tööd kalanduse või vesiviljelusega tegelevates äriettevõtluses. Teine suund on riigi- ja omavalitsuse asutused, kes vajavad keskkonnanõunikke ning spetsialiste, näiteks Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnainvesteerinute Keskus ning PRIA.

Õppeaste: magistriõpe 

Õppevorm: sessioonõpe

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120EAP 

Õppekeel: eesti keel  

Õppekohtade arv: 15

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtunõuded õppekavale 

 • eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne 1 kuni 5 punkti;
 • vastuvõtukatse (vestlus) 1 kuni 5 punkti.

 

Asendusvõimalused 

 • vastuvõtukatsena sooritatava vestluse saab asendada eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hindega (lisa 3)

Avaldust tehes saad märkida, kas valid vestluse aja või soovid vastuvõtukatse asendamist lõputöö/-eksami hindega. Vastuvõtutöötaja vaatab avalduse laekumisel üle ning annab teada, kui tuleb ikkagi katsele tulla.

 

Õppekavajuht:

Kalle Olli, prof. PKIHK, kalle.olli@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Maire Vatsar

Maire.Vatsar@emu.ee

525 9565