Vastuvõtukatsed

​Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Vastuvõtutingimused

Täiendav informatsioon

Aiandus

Vestlus

Küsimused motivatsioooni- vestluse sisu ja korralduse kohta on teretulnud Kadri.Karp@emu.ee või tel 5224167

Kalandus ja rakendusökoloogia

Vestlus

Kontakt: kalle.olli@emu.ee või 505 6239

Keskkonnakorraldus ja -poliitika   Kontakt: kaja.orupold@emu.ee

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

Vestlus Küsimused motivatsioooni- vestluse sisu ja korralduse kohta on teretulnud eve.veromann@emu.ee või tel 55600901

Maastikuarhitektuur

Portfoolio koos

kandideerimisavaldusega

Portfoolio vastuvõtt
aadressil vastuv@emu.ee

Loomakasvatus, toiduainete tehnoloogia

Sisseastumiseksam

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Sisseastumiseksam

 

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 

Sisseastumiseksam

 

Metsamajandus, metsatööstus

Sisseastumiseksam

 

Ergonoomika, energiakasutus, tootmistehnika

Sisseastumiseksam

 

NB! Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 2 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Lisainfo

tel. 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee