Vastuvõtukatsed

​Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Vastuvõtutingimused

Täiendav informatsioon
Energiakasutus

Test ja vestlus

Eugen Kokin, eugen.kokin@emu.ee
Tootmistehnika

Test ja vesltus

Risto Ilves, risto.ilves@emu.ee
Ergonoomika

Vestlus

Eda Merisalu, eda.merisalu@emu.ee

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Vestlus

Kontakt: evelin.jyrgenson@emu.ee 
Kalandus ja rakendusökoloogia Vestlus Kontakt: kalle.olli@emu.ee või 505 6239

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

Vestlus

Kontakt: kaja.orupold@emu.ee

Loodusturism

Vestlus

Kontakt: tarmo.pilving@emu.ee

Loomakasvatus, toiduainete tehnoloogia Sisseastumiseksam  

Maastikuarhitektuur

Portfoolio (esitada koos

kandideerimisavaldusega) ja vestlus

Portfoolio - lisada link SAIS-i või saata 
aadressile vastuv@emu.ee

Metsamajandus ja metsaökoloogia

Vestlus

Kontakt: jyrgen.aosaar@emu.ee

Metsatööstus

Vestlus

Kontakt: regino.kask@emu.ee

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Vestlus

Motivatsioonikiri (esitada koos kandideerimisavaldusega)

Kontakt: eve.veromann@emu.ee või tel 55600901

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Sisseastumiseksam

Kontakt: jyri.lehtsaar@emu.ee

NB! Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 3. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 3 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 3 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Lisainfo

tel. 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee