TEADUS- JA ARENDUSOSAKOND

Kreutzwaldi 1a
Tartu 51014


 

Andi Pärn  juhataja

7313045, 509 8619

Eve-Liis Abroi  peaspetsialist 7313069, 5394 6994
Katri Hellat  peaspetsialist 7313035, 524 7750
Katri Ling  peaspetsialist 7313863, 515 2696
Lili Veesaar  ASTRA projektijuht 731 3844, 510 0967
Katrin Kepp  Biomajanduse arenduskeskuse juhataja 731 3038, 5615 7938