Tehnoloogia arenduskeskused

2003. aasta jaanuaris avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotlejatele Tehnoloogia arenduskeskuste programmi. Selle meetme kaudu toetatakse ettevõtete ja teadusasutuste vahelist pikaajalist koostööd turule orienteeritud teadus- ja arendustegevuse elluviimisel.

Programmi rakendamist juhib ja kontrollib Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul koostatud juhtkomitee.

Tehnoloogia arenduskeskuste programmi raames finantseerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ettevõtete ning teadusasutuste poolt ühiselt käivitatud ja juhitud tehnoloogia arenduskeskuseid. Nimetatud keskuste põhitegevuseks on keskuse asutanud partneritele vajaliku teadus- ja arendustegevuse elluviimine. Tehnoloogia arenduskeskuse uurimistöö põhirõhk on suunatud keskuse rakendusuuringutele, mille tulemused aitavad keskuse asutajatel tuua turule uusi või oluliselt parendatud tooteid ja teenuseid.

 

BioCC OÜ - Biotehnoloogia kompetentsikeskus

 

BioCC tegeleb rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevusega, et luua, arendada ja juurutada uudseid biotehnoloogilisi lahendusi söödale, toidulisanditele, integreerides oma ja rahvusvahelisi teadmisi mikrobioloogia, biokeemia, geneetika, toidutehnoloogia, metaboloomika, genoomika, füsioloogia ja meditsiini valdkonnas.

 

Loe lähemalt SIIT.


Kontakt:

Ene Tammsaar
ene.tammsaar@biocc.eu
+372 516 4210


 

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

 

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS on biotehnoloogiaettevõte, mis on keskendunud personaalmeditsiini, ravimiarenduse ning nii inim- kui ka veterinaar-reproduktiivmeditsiini alasele teadus- ja tootearendusele. Teeme tihedat koostööd Eesti juhtivate teadlaste, ülikoolide ja biotehnoloogiaettevõtetega ning Euroopa, Aasia ja Ameerika teadus-, meditsiini- ja teadus- ja arendusasutustega.

 

Loe lähemalt SIIT.

 

Kontakt:

 

Andres Salumets

andres.salumets@ccht.ee