Näitus "Veterinaarmeditsiin 175"

Näitusel „Veterinaarmeditsiin 175“ saab avastada loomaarstiteaduse põnevaid tahke

Eesti veterinaarmeditsiin tähistab oktoobrikuus pidulikku aastapäeva – loomaarstide koolitamise algusest möödub 175 aastat. Juubelinädala avasündmus on näituse "Veterinaarmeditsiin 175" avamine esmaspäeval, 2. oktoobril kell 14 Eesti Maaülikooli raamatukogus.

Näitus jutustab Eesti veterinaarmeditsiini arengulugu, rääkides üle-eelmise sajandi juhtumuste kõrval ka tänapäeva loomaarstide tegemistest.

Näitus koosneb 23 stendist, mis kirjeldavad veterinaariaõppe edenemist Taaralinnas. Ühe põhiteljena joonistub välja näiteks see, kuidas on loomaarstide õpetamine Tartus ruumiliselt liikunud. 

Üks ruum maaülikooli raamatukogus on aga sisustanud professori töökabinetiks. Uudistada saab ka veterinaari abivahendeid, nt hobuse rautamise riistu ja üht-teist kirurgi arsenalist. Samuti kirjalikku pärandit – üliõpilaste konspekte, anatoomiaatlaseid. Esemed pärinevad Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi anatoomia muuseumist ning osalt ka maaülikooli raamatukogust.

Näitusega koos valmis kaardipakk "42 loomaarstimõistatust", mis sobib nii rõõmsaks ajaviiduks kui ka enda harimiseks. Kaardimängu koostamisel sai veterinaarmeditsiini ajalugu põhjalikult läbi sõelutud.