Ülikoolist

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 54. kohal.* Rahvusvahelises edetabelis asub maaülikool 1000 parima ülikooli seas, olles kohtadel vahemikus 801 - 1000.**

Maaülikool kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka.***

Meie vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks.

Modernses ülikoolilinnakus õpib ligi 3000 tudengit. Meil on kokku umbes 1000 töötajat, kellest umbes pooled on akadeemilisel ametikohal ehk tegelevad teadus- ja õppetööga ja seda rahvusvaheliselt igati konkurentsivõimelisel tasemel. 

Meie enam kui 34 000 vilistlast hindavad maaelu põhiväärtusi ning kujundavad säästlikku ja looduslähedast eluhoiakut.

Eesti Maaülikooli koosseisu kuulub 3 instituuti ja 2 teaduskeskust. Suur osa meie teadus- ja õppetööst viiakse läbi ligi 40 hektaril laiuvas ülikoolilinnakus, kus õppehoonete ja raamatukogu kõrval on silmside kaugusel Tartu üks pilkupüüdvamaid spordihooneid ning kõrgeim üliõpilasühiselamu. Teadus- ja praktikabaasid asuvad lisaks ka Järvselja õppe- ja katsemetskonnas, Polli Aiandusuuringute Keskuses, Rõhu katsejaamas, Märja katselaudas ning Võrtsjärve kaldal asuvas Limnoloogiakeskuses. 

Eesti Maaülikool kannab praegust nime 2005. aastast. Ülikooli juured ulatuvad aastasse 1848, mil Tartus alustas tööd veterinaariakool. Aastatel 1951-1991 kandis kõrgkool Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning aastatel 1991-2005 Eesti Põllumajandusülikooli nime.

EMÜ - Elu Meie Ümber.

 

*QS World University Rankings by Subject 2024
**Times Higher Education 2022

***Clarivate Analytics