Hanked

Praktikajuhendajate koolitused

 

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

UV-Vis spektromeeter

 

EMÜ PKI aianduse õppetool kuulutab välja hanke UV-Vis spektromeetri ostmiseks. Spektromeetri komplekti peab kuuluma:

 1. Spektromeeter
 2. Tarkvara spektromeetri juhtimiseks ja andmehõiveks. Tarkvara peab sobima Windows operatsioonisüsteemiga
 3. Spektromeetriline fiiberoptiline sond väikeste prooviruumalade mõõtmiseks küvetikambrist väljaspool

 

Pakutav spektromeeter peab vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärne või parem.

 

 1. Tööpiirkond vähemalt 190 kuni 1100 nm
 2. Skaneerimise kiirus vähemalt 20 000 nm/min
 3. Võimaldama mõõta lahuseid optilise tihedusega kuni 4 ühikut
 4. Ribalaius mitte üle 2,0 nm
 5. Ksenoon impulsslamp, mis töötab ainult proovi mõõtmise ajal
 6. Võimaldama teostada korrektseid mõõtmisi avatud küvetikambriga
 7. Võimaldama teostada mõõtmisi standardses 10x10x45 mm mõõduga küvetis
 8. Fiiberoptiline sond peab võimaldama teostada mõõtmisi vähemalt 10 μl vedeliku ruumalas
 9. Tarkvara peab võimaldama teostada spektri skaneerimist, kontsentratsiooni määramist ja kineetilisi määramisi. Samuti peab olema võimalus oma mõõtemeetodite loomiseks ja salvestamiseks
 10. Toide 230V 50Hz vahelduvvoolu võrgust
 11. Spektromeetri lambi garantii vähemalt 3 aastat

 

Pakkuja peab garanteerima:

 1. Garantii vähemalt 2 aastat.
 2. Kasutajate esmane koolitus tootja/edasimüüja esindaja poolt (kestusega vähemalt 2 tundi).
 3. Tehniliste probleemide korral reageerimine 48 tunni jooksul. Tehnilise hoolduse hinnale ei lisandu kohaletuleku tasu.
 4. Hoolduse ja varustamise varuosadega peale garantiiaja lõppu

 

Pakkumine peab sisaldama spektromeetri transpordi ja paigalduse, tarkvara installeerimise EMÜ aianduse õppetooli laborisse aadressil Tartu, Kreutzwaldi 5 D korpus.

 

Pakkumus esitada aadressil kadri.karp@emu.ee hiljemalt 21.03.2019 kell 14:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

 

Eesti Maaülikooli dekoratiivhaljastuse hooldus 2019-2020

 

Hanke eesmärk on saada koostööpartner EMÜ linnaku dekoratiivhaljastuse istutus- ja hooldustööde tegemiseks käesolevaks (2019) ning järgmiseks (2020) hooajaks.

EMÜ linnaku dekoratiivhaljastuse moodustavad järgmised elemendid: „EMÜ“-kujuline lillepeenar 150 m2, 17 lillekasti mõõtudega 50x70 x 50 cm, 1 lillekast 50x70x30 cm, 6 lillepotti diameetriga 35 cm, 3 lillekera diameetriga 130 cm. EMÜ-kujuline lillepeenar ja lillekerad asuvad aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu. Lillekastid ja lillepotid asuvad erinevatel aadressidel (Kreutzwaldi 1, 1a, 5, 56, 62, 52).

Koostööpartneri ülesandeks on:

 1. Taimede istutamine EMÜ-lillepeenrasse, 17-sse suurde lillekasti, ühte väikesesse lillekasti ja lillepottidesse.
 2. Vajadusel mullakihi täiendamine (möödunud aastatest on vana muld olemas).
 3. Lillepallide tegemine, paigaldus ning hooldus.
 4. Lillepeenra, kastide ja pottide hooldus, vajadusel juurde istutus, iganädalane rohimine, väetamine ning kastmine eesmärgiga säilitada nende värskus ja elujõulisus igasuguse ilmaga.
 5. Hooldusperiood algab mõlemal hooajal 6. mail ning kestab kuni 27. september. Vajadusel pikeneb või lüheneb periood kooskõlastatult Tellijaga.
 6. Lillekera peab olema sarnane või samaväärne siin kujutatuga. Diameeter 130 cm, koosneb elusatest lilledest, mida on võimalik hooldada, kasta ning hoida värskena. Lillekera peab asetsema tugeval alusel nii, et ilmastik seda ei kahjustaks.

Hinnapakkumise esitamiseks täidab pakkuja hinnapakkumise tabel, mille saab haldustalituse juhatajalt (Ülo Roop) aadressil ylo.roop@emu.ee .

Lisainfo: Ülo Roop 59 09 7777 või eelpool nimetatud e-posti aadressilt.

 

Pakkumine esitada hiljemalt 21.03.2019 kell 17:00

 

 

EMÜ loomakliiniku patsiendimonitorid

EMÜ loomakliinik soovib soetada kaks erinevat veterinaarset patsiendimonitori (põhimonitor ja lisamonitor). Hinnapakkumine peab sisaldama mõlemat veterinaarset patsiendimonitori.

Kriteeriumid, millele veterinaarne põhimonitor peab vastama:

 • ​Puutetundlik​ LED ekraan: vähemalt 12"
 • Seade peab omama veterinaarset tarkvara

Komplekti peab kuuluma :

 • ​​EKG- 3 lülitusega kaabel 
 • SpO2- Veterinaarne keele/kõrva andur (vähemalt 2 suuruses klambriga)
 • NIBP koos voolikuga ja mansettidega (vähemalt 6 erisuuruses mansetti)
 • Temperatuuri andur (jäigema poolsem)
 • CO moodul
 • ​invasiivse vererõhu mõõtmine koos tarvikutega 
 • Anesteetikumide identifitseerimise moodul (isofluraan, sevofluraan, desfluraan, enfluraan, halotaan)

Muu:

 • Seade peab olema varustatud inglisekeelse kasutusjuhendiga
 • Seade peab olema varustatud inglisekeelse tehnilise juhendiga.
 • Hooldejuhend/plaan (garantii ajal ja garantii järgselt)
 • Teenindusmenüüde paroolid
 • Garantii vähemalt 1 aasta

Kriteeriumid, millele veterinaarne lisamonitor peab vastama:

 • ​Puutetundlik LED ekraan: vähemalt 8"
 • Seade peab omama veterinaarset tarkvara

Komplekti peab kuuluma:

 • ​​​EKG- 3 lülitusega kaabel 
 • SpO2- Veterinaarne keele/kõrva andur (vähemalt 2 suuruses klambriga)
 • NIBP koos voolikuga ja mansettidega (vähemalt 6 erisuuruses mansetti)
 • Temperatuuri andur (jäigema poolsem)
 • CO"Sidestream" moodul

Muu:

 • Seade peab olema varustatud inglisekeelse kasutusjuhendiga
 • Seade peab olema varustatud inglisekeelse tehnilise juhendiga.
 • Hooldejuhend/plaan (garantii ajal ja garantii järgselt)​
 • Soovitavalt teenindusmenüüde paroolid
 • Garantii vähemalt 1 aasta

Pakkumine esitada hiljemalt 19.03.2019 kell 14:00 aadressile meelis.ombler@emu.ee. Lisainfot saab eeltoodud aadressilt.

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 3 üliõpilasesinduse ruumide ja maadlussaali trepi projekteerimine

Hanke eesmärk on saada projekt Eesti Maaülikooli spordihoones (Kreutzwaldi 3, Tartu) oleva lastenurga ümberehituseks üliõpilasesinduse ruumideks ning maadlussaali trepp, mis ühendaks II korruse maadlussaali I korruse jõusaaliga. Üliõpilasesinduse ruumid hakkavad paiknema kahel korrusel.

Projekt koos eriosadega peab olema teostatud põhiprojekti mahus. Projekteerimise protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

Kõik projekti osad (erinevad eriosad, arhitektuurne (sh konstruktiivne) osa ja sisekujunduslik osa) peavad valmima iseseisvate projektidena. Lisaks peab projekti põhjal valmima elluviimise (ehitamise) eelarve, mis sisaldab tööde mahte, materjalide loetelu ja orienteeruvaid maksumusi.

Projekteeritava objekti asukoht: Eesti, Tartumaa, Tartu linn, F.R. Kreutzwaldi 3.

Projekteeritavat sise- ja välipinda kokku ca 200m2

Hanget täpsustav materjal ja lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://fail.emu.ee/index.php/s/N3zBJWaIMWIHxmj

Hankelepingu kestvus 30 nädalat alates lepingu sõlmimisest.

Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-s või olemasolu korral asukohamaa analoogses registris:

a) ehituse valdkonna tegevusalal projekteerimine täpsema liigitusega 1) Arhitektuuri osa; 2) Konstruktsioonide osa; 3) Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsiooni osa; 4) Sisekliima tagamise süsteem;

b) seadmetööde valdkonna tegevusalal elektritööd täpsema liigitusega elektripaigaldise projekteerimine

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus

Pakkumus esitada hiljemalt 25.03.2019 kell 12:00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Vajadusel lisainfo: Rauno Sirel, e-mail: rauno.sirel@emu.ee

Informatsiooni Eesti Maaülikooli riigihangete kohta saab Riigihangete registrist aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Soovitud hankel osalemiseks ja hankedokumentidele ligipääsemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel.

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2018. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee