Juhtimine

1. septembrist 2019 hakkas kehtima Eesti Maaülikooli seadus, mis muutis ülikooli juhtimissüsteemi alates 1. jaanuarist 2020, kaasates ülikooli juhtimisse ka välispartnereid. Ülikooli juhivad nõukogu, senat ja rektor.
 

 

Rektor

Rektor on ülikooli seaduslik esindaja, kes juhib ülikooli igapäevast tegevust, lähtudes juhtimisel ülikooli arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.  Alates 1. jaanuarist 2023 on Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma

 

Prorektorid

Rektor nimetab prorektorid. Teadusprorektor juhib teadustegevuse valdkonda ning vastutab teadus- ja arendustegevuse, doktoriõppe ning muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Õppeprorektor juhib õppetegevuse valdkonda ning vastutab tasemeõppe õppetöö ja õppekorralduse, täiendusõppe ja muude talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesannete eest. Eesti Maaülikooli teadusprorektor on Rein Drenkhan ja õppeprorektor Endla Reintam

 

Nõukogu

Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab  ülikooli pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades ülikooli eesmärkide saavutamise. Nõukogu koosseisu kuulub seitse liiget, kellest:

  • kolm nimetab senat;
  • ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia;
  • kolm liiget nimetab valdkonna eest vastutav minister.

Nõukogu koosseisu määrab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega haridus- ja teadusministri ettepanekul. Nõukogu liikmeid vaata siit.
 

Senat

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor.

Ülikooli ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu täidab alates 2020. aasta 1. jaanuarist Eesti Maaülikooli seadusega senatile pandud ülesandeid. Senati liikmeid vaata siit.