Roheline ülikool

 

 

 

Roheline ülikool on 2008. aastal loodud kõiki Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi haarav algatus. Leiame, et ülikool peab olema avatud uutele ideedele ja keskenduma uute keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamisele ning rakendamisele oma igapäevases tegevuses.

Roheline ülikool on terviklik arengusuund, mille poole ühiselt püüelda.

Meie visiooniks on roheline ülikool – tervislikku ning head õppe- ja töökeskkonda pakkuv, võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades.

Jätkusuutlik (kestlik) areng on sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Rohelise ülikooli põhimõtted

Eesti Maaülikool:

  • edendab teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut ning jagab tulemusi ühiskonnaga;
  • suurendab üliõpilaste, töötajate ja ühiskonna teadmisi rohelise ülikooli valdkondades;
  • lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;
  • lõimib jätkusuutliku arengu põhimõtteid õpetamisprotsessi;
  • aitab luua keskkonna- ja kasutajasõbralikku ülikoolilinnakut.

 

Rohelise ülikooli eesmärgid ja tegevussuunad toetavad ja täpsustavad Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025 strateegilisi eesmärke:

1) Teadus- ja arendustegevus – edendada teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut.

2) Õppetöö – lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õppetöösse ja õpiväljunditesse.

3) Liikmeskond – tõsta ülikooli liikmeskonna teadlikkust rohelise ülikooli põhimõtetest.

4) Ülikooli maine ja panus ühiskonda – tõsta ühiskonna keskkonnateadlikkust ja aidata kaasa jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisele.

5) Organisatsioon – kaasaegne õpi- ja töökeskkond - luua tervislik ning atraktiivne õpi-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid.

 

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

Rohelise ülikooli tegevuste arendamisele aitas kaasa Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti Eesti Maaülikooli Roheline kontor raames. 

 

 

Sügisene liikumiskonkurss 2023

 

TULEMUSED

Maaülikoolil on traditsioon kaks korda aastas oma inimesi ärgitada liigutama – kevadel ja sügisel. Sügisene liikumiskonkurss toimus 01.09.2023-12.10.2023.

Sammuvõistlusele registreeris YuMuuv rakenduses 95 (kevadel 105) töötajat/üliõpilast ja rattakonkursile 22 (kevadel 23) töötajat/üliõpilast. Statuudi järgi tuli samme koguda päevas vähemalt 7500 ja seda tegi 51 (71) osalejat, kokku oli aktiivseid 95 (96). Statuudi järgi tuli rattakilomeetreid koguda 75 (75) ja seda tegi 19 (9) inimest, kokku oli aktiivseid 19 (19).

Sammuvõistluse esikolmik:

Kati Kiipsaar 922 915 sammu (VL);

Marwin Joseph Virkus 856 952 sammu (VL) (kevadel 1. koht);

Heli Kirik 852 922 sammu (PK) (kevadel 3. koht).

Sügisel kõndisime kokku 34 582 918 sammu. (Kevadel kõndisime kokku 30 600 057 sammu.)

Rattavõitluse esikolmik:

Gaidleen Nedo 2147,40 km (PK);

Leila Mainla 836,11 km (PK) (kevadel oli 3. koht ja 335 km);

Meelis Teder 729,09 km (MI).

Sügisel sõitsime kokku 7 549 km. (Kevadel sõitsime kokku 2 196 km)

 

FORTUUNA LOOSITUD LOOSIAUHINNAD

Sammuvõistluse auhinnad:

Fliis - HELEN LEPISK

Dressipluus - HÄRMO HIIEMÄE

Nokamüts - ERKKI LAUR

Käterätik - RAGNE VAHER

Käterätik - KÄROL BELOV

Kaelussall - KAROLI KÕIV

Kaelussall - KAISU MÄGI

Kaelussall - RENNO REITSNIK

Kaelussall - PATRICIA PINTSAAR

Kaelussall - KÄTLIN PÄRN

Kaelussall - LEILA MAINLA

Kaelussall - KÄRT KIRSIMÄGI

 

Rattavõistluse auhinnad:

Fliis - RISTO METS

Dressipluus - LEILA MAINLA

Nokamüts - KAUR KANGUR

Käterätik - TANNAR MAASING

Käterätik - MEELIS TEDER

Kaelussall - MARGIT HIIESALU

Kaelussall - INDREK VIRRO

Kaelussall - GAIDLEEN NEDO

Auhinnad saab kätte - Peamaja, Kreutzwaldi 1a, kabinet 118a. Võitjatega võetakse ühendust. 

 

Et ärgitada inimesi liikuma ja oma harjumusi muutma, korraldasime seekord ühe väljakutse. Seekordseks väljakutseks oli meeskonna moodustamine ja koos miljoni sammu poole astumine. Meeskonna võis moodustada töötajatest või tudengitest, piiranguid polnud rohkem kui, et neli osalejat ühes meeskonnas ja osalemine konkursil ka indiviidiarvestuses. Koos miljonini!

Kokku pani ennast kirja 6 võistkonda:

IgaSentLoeb – Kärt Kirsimägi, Kaisu Mägi, Viivika Laas, Kaija-Liis Arney – kokku 1 705 124 sammu;

The Twisted Sisters – Pille Meinson, Vivian Kuusk, Kaidi Möll, Helina Nassar – kokku 1 701 672 sammu;

Sammutajad – Siiri Külm, Janar Raet, Maaria Semm, Kristel Kirsimäe – kokku 1 282 326 sammu;

Mango – Karoli Kõiv, Ksenia Safonova, Anastassia Safonova, Diana Pungar – kokku 1 171 382 sammu;

PO tüdrukud – Heidi Vilson, Sigrit Dugin, Veronika Krassavina, Birgit Pettai – kokku 998 442;

Peoministeerium – Katrin Kepp, Lili Veesaar, Veljo Kabin, Kerli Liiv – kokku 1 911 230 sammu;

Arendusjuhi vastutusala – Aino Kukk, Renno Reitsnik – kokku 1 034 635 sammu.