GreenMetric

GreenMetric konkurss

 

Eesti Maaülikool osaleb iga-aastaselt ainsa Eesti ülikoolina globaalsel konkursil UI GreenMetric World University Rankings, mis võrdleb ülikoolide mõju keskkonnale ja nende panust keskkonnasäästlikuma toimimise suunas.

Konkursil osalemiseks annab maaülikool ülevaate näitajatest, mis jagunevad kuude valdkonda: taristu, energia, vesi, jäätmed, transport ja haridus. 39 erineva näitaja põhjal hinnatakse ülikoolide tegevusi ja algatusi linnakutes. Tulemuste saamiseks kasutatakse vaid linnaku kohta käivaid andmeid, välibaase juurde ei arvestata.

GreenMetricu konkurss loodi 2010. aastal. 

Loe rohkem siit.