Preemia statuut

Noore loomaarsti/ loomakasvataja preemiafondi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

  1. Noore loomaarsti/ loomakasvataja preemiafondi eesmärk on tunnustada kuni 35-aastast praktiseerivat suurloomaarsti või -loomakasvatajat, kes paistab silma erialase ja ühiskondliku aktiivsusega, kannab edasi eriala väärtusi ja tõekspidamisi ning pöörab oma igapäevases tegevuses tähelepanu karjatervise edendamisele.
  2. Käesolev statuut sätestab preemia määramise põhimõtted ja tingimused.
  3. Fond on ellu kutsutud 2019. aastal Anu Ait OÜ poolt eesotsas Anu Hellenurmega.
  4. Fond moodustub sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi alafondi Noore loomaarsti/ loomakasvataja stipendiumifondi annetatud summadest.
  5. Vastavalt laekunud summadele antakse aastas välja kuni kaks preemiat.
  6. Preemia makstakse välja ühekordselt taotluses näidatud arveldusarvele. Ühe preemia summa on 1200 eurot, millest peetakse kinni seadusega ettenähtud maksud
  7. Preemiale kandideerimiseks viiakse läbi konkurss üks kord aastas, konkursile kandideerimise tähtaeg on 22. september.
  8. Konkurss kulutatakse välja vähemalt üks kuu enne konkursi tähtaega.
  9. Konkurss kuulutakse välja Eesti Maaülikooli ja Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja kodulehekülgedel ja teistes infokanalites.

 

II KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Praktiseeriva noore loomaarsti/loomakasvataja preemiale kandideerimise eeldused:

    10.1 Kandidaat on kuni 35-aastane loomaarsti/loomakasvataja kutse saanud spetsialist.

   10.2 Kandidaat on aktiivse ühiskondliku eluhoiakuga ning erialaselt silmapaistev, kannab endas kutse identiteeti ja hoiakuid ning olles positiivseks ja motiveerivaks eeskujuks kolleegidele.

   10.3. Kandidaat pöörab oma igapäevases tegevuses tähelepanu karjatervise edendamisele.

   10.4 Kandidaat peab rakendama preemiat enesetäiendamiseks erialasel koolitusel või konverentsil ning olema valmis saadud teadmiste edasiandmiseks Eestis erialasel seminaril/ konverentsil/ koolitusel.

 

 

III KANDIDAADI ESITAMINE
11. Preemiale saavad kandidaadi esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud esitades järgmised dokumendid:

     11.1 Esitatava kandidaadi andmed (isiku ees- ja perenimi, amet ja töökoht, kontaktaadress ja telefon).

    11.2 Põhjendus, miks kandidaat on vääriline preemia saamiseks ning kuidas tema tegevus vastab statuudi punktis 10 kirjeldatud nõuetele. Soovitav on lisada materjalid, mis tõendavad kandidaadi tulemuslikku erialast tegevust.

    11.3 Vähemalt üks soovituskiri kolleegidelt või valdkonnas tegutsevalt spetsialistilt.

    11.4 Esitaja(te) andmed (ees- ja perenimi, amet ja töökoht, kontaktaadress ja telefon).

     

     

12. Taotlus koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 22. septembriks märksõnaga „Noore loomaarsti/ loomakasvataja preemiafond“ digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.  


IV PREEMIA MÄÄRAMINE

13. Preemia määrab vähemalt neljaliikmeline konkursi komisjon, kuhu kuuluvad Fondi asutaja või tema esindaja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning SA Joosep Tootsi Fondi esindaja.

14. Komisjonil on õigus kaasata erialaspetsialiste.

15. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta preemia määramata ning otsust mitte põhjendada.