RKAS stipendium

RIIGI KINNISVARA AS STIPENDIUM „TULEVIKU TIPUD“ STATUUT

 

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda.

 1. Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:
  • immatrikuleeritud ülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
  • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
  • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
  • on valmis esitama oma lõputööd ettekandena Riigi Kinnisvara töötajatele
  • planeeritav bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele:
   • teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;
   • hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;
   • hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;
   • kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;
   • avaliku ruumi loomine ja kujundamine;
   • töökeskkonna disain.

 

 1. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond ülekantav summa.
 2. Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus 3000 eurot ja doktoriõppe stipendiumi suurus on 5000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas. Sihtasutusel on õigus stipendiumist maha arvutada halduskulud kuni 10% ulatuses.
 3. Stipendiaadil on võimalus teha koostööd AS Riigi Kinnisvaraga (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;
 4. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ülikooli ja Riigi Kinnisvara erinevates infokanalites;

 

 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Sihtasutuse juhatusele (digitaalselt allkirjastatud):
 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • Kinnitus valmisolekust kohtuda Riigi Kinnisvara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.
 1. Sihtasutus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.
 2. Lõpliku otsuse stipendiaatide valikul ja stipendiumi määramise või mittemääramise osas langetab Riigi Kinnisvara AS.
 3. Stipendiaadi kinnitab Sihtasutus rahastaja ettepanekul. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt Sihtasutusele teatatud pangaarvele.
 4. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Sihtasutuse juhatus.

 

 

Stipendiumi taotlemise tähtaeg on sügisel 2024.

NB! Stipendiumikonkurss toimub korraga mitmes kõrgkoolis. RKAS võib määrata stipendiumi mõne teise kõrgkooli üliõpilasele.