Eesti Maaülikool Euroopa kultuuripealinna programmis

Tartu koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn 2024, kandes juhtmõtet Ellujäämise Kunstid. Kultuuripealinna programmis on mitmete sündmustega esindatud ka Eesti Maaülikool. 

 

Kasvades oma toiduga

Mahetoitu ja kogukonnaaiandust tutvustavasse algatusse on kaasatud koolid, lasteaiad ja pered kogu Lõuna-Eestist. Koostöös Tartu ja Lõuna-Eesti haridusasutustega näitame lastele, kust ja kuidas toit lauale tuleb – nii kasvavad neist teadlikumad toidutarbijad. Tutvustame Tartu kogukonnaaedade tegevusi ning näitame, et söödavate taimede kasvatamine ühendab erinevas vanuses ning erineva kultuuri-, keele- või sotsiaalse taustaga inimesi.

Loovharidusprogrammi “Kasvades oma toiduga” eesmärk on tõsta laste ja perede ning õppeasutuste teadlikkust toidu kasvatamisel. Valminud juhendmaterjalid ja videod aitavad õpetajatel koolitunnis taimeteadmisi jagada ning julgustavad ka kõhklevaid rohenäppe aiapidamisega algust tegema. Haridusasutuste võrgustikuga on liitunud 42 kooli ja lasteaeda Tartust ja Lõuna-Eestist. Avame ka ukse kogemustele, kuidas ja milliseid toidutaimi kasvatavad teised Euroopa õppeasutused. Rahvusvahelisest Rohelise kooli võrgustiku aedade fotokonkursist võtsid osa ka välisriikide koolid ja lasteaiad. Konkursi võidutöödest valmib õpetliku sisuga rändnäitus.

 

Valminud materjalid:

 

Publikuprogramm

Kõigile linnaaianduse huvilistele suunatud publikuprogrammis saab teadmisi mullast, kompostimisest, Eesti pärimussortidest, taimede hooldamisest ja säilitamisest. Enda toidulauda saab rikastada ka aknalaual maitsetaimi kasvatades. Kellel suurem toidu kasvatamise huvi, saab tutvuda Tartu kogukonnaaedade aiamaa kasutamise võimalustega.

2024. aastal toimuvad veel järgmised sündmused:

11.05 Vitstest punutiste tegemise talgud

26.05 Söödavad püsikud aias

27.06 Käsitsi niitmise talgud

08.08 Vahekultuuride külvamise talgud

07.09 Lõikuspidu Tartu Maarjalaadal

21.09  Õunapäev "Kubiseb ubinaist": mahlategu ja õunanäitus

21.10 Kompostimise ABC ehk "Lehed toiduks"

 

„Kasvades oma toiduga“ kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Projekti viivad ellu Eesti Maaülikooli Mahekeskus ja Tartu loodusmaja koordineeritav Rohelise kooli programm.

Projekti Facebooki leht: https://www.facebook.com/kasvadesomatoiduga
Projekti koduleht: https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/

Lisainfo: Elen Peetsmann, elen.peetsmann@emu.ee

 

Künni MM

Tartu 2024 programmi üks suursündmusi on 69. korda toimuv künni MM, mis toimub 16.-17. augustil Tartus ja Rõhul. Künni MM-i korraldamisse annab suure panuse EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Loe lisaks siit

 

Kureeritud Elurikkus

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri tudengid jälgivad augustis Tartu kesklinna parkides aega veetvaid inimesi. Sellega tahetakse välja selgitada, kui palju parke kasutatakse ja mida nendes tehakse. Vaatlused on seotud Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektiga Kureeritud Elurikkus. Uuringu tulemuste põhjal hinnatakse parkide kasutuskoormust ning plaanitakse uusi tegevusi, et pargid linlastele atraktiivsemaks ajaveetmise kohaks ümber kujundada.

 

Konverents LE:NOTRE Landscape Forum

Maastikuarhitektuuri õppetool korraldab 24. juunil rahvusvahelise konverentsi LE:NOTRE Landscape Forum, samuti korraldatakse mitmeid looduses toimuvaid elamussündmusi. 

 

Loodusfestival

Lisaks on maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut Loodusfestivali kaaskorraldaja. Vaata kava siit