Uudised

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemusel said maaülikooli tudengid kolm preemiat ja ühe diplomi

Selgunud on 2013. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused: bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas tõi magistriõppe astmes maaülikooli 3. preemia Reimo Lutter, doktoriõppe üliõpilaste astmes anti 3. preemia Zhihong Sunile ja Mirjam Vallasele. Bakalaureuseastmes sai diplomi Martin Kukk. 

1. Bio- ja keskkonnateaduste valdkonna preemiad:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

Diplom Martin Kukk (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides” eest

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

3. preemia (700.- eurot) Reimo Lutter (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Noorte kaasikute kasvukäik endisel põllumajandusmaal” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

3. preemia (700.- eurot) Zhihong Sun (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile” eest;

3. preemia (700.- eurot) Mirjam Vallas (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus” eest.