Uudised

Seminaril räägitakse innovatsioonist põllumajanduses

Reedel, 5. septembril algusega kell 10.00 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a, Tartu) teaduslik-praktiline seminar „OECD tegevusest ning koostöövõimalustest Eesti teadlaskonna analüüsivõimekuse tõstmisel“.

„Järjekorras teise seminari teemaks on innovatsioon ja tootlikkus põllumajanduses,“ selgitas Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Rando Värnik. Seminaril annab ülevaate OECD tootlikkuse ja innovatsiooni uurimise raamistikust põllumajanduses ning töö praegusest seisust põllumajandusministeeriumi esindaja Eesti Vabariigi Esinduses OECD juures Tiina Vares, samuti räägib ta valdkonna tulevikuplaanidest. Värnik lisas, et produktiivsus kui näitaja on fundamentaalselt dünaamiline protsess, mis on kantud innovatsioonist ja teadmistest: „Seetõttu tänased produktiivsusnäitajad peegeldavad suurt hulka eelnevalt tehtud investeerimisotsuseid maailma toidutootmise konkurentsis.“ Produktiivsuse kasvu saavutamiseks on vajalik tehnoloogia muutmine, mis tähendab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata investeeringutele teadusesse ja arengusse.

„Et tutvustada OECD ja Eesti Maaülikooli valdkondade tugevat põimumist, esinevad seminaril ka meie ülikooli doktorandid,“ ütles Värnik. Doktorant Raul Omel annab ülevaate produktiivsuse kasvust Eesti põllumajanduses, Helis Luik aga räägib piimakarjade geneetilise informatsiooni ja piima kvaliteedi andmete kasutamisest tehnilise efektiivsuse analüüsimisel Eestis, andes ülevaate käimasolevast uuringust, mille raames uuritakse nii Eestis viimasel 10 aastal levinud uute farmitehnoloogiate, piimakarjade geneetilise potentsiaali (aretusväärtuste), kui piima kvaliteedi seostest piimatootjate tehnilise efektiivsusega. Seega on vaatluse all nii tehnoloogilise innovatsiooni (uued laudad, lüpsitehnoloogia) kui bioloogilise innovatsiooni (tõuaretus) seosed piimatootmise efektiivsusega. „See on tänasel päeval tootjate ja kogu piimatootmise ahela jaoks olema väga oluline, kui piima kokkuostuhind on langenud 0,25 EUR/kg,“ kommenteeris Värnik.

Seminar on mõeldud teadlastele, õppejõududele ja poliitikakujundajatele, samuti kõigile valdkonnast huvitatutele.