Uudised

Maaülikoolis on pingelisim konkurss erialastipendiumiga õppekavale

Eesti Maaülikoolis on tänase seisuga kõrgeim konkurss (6,96) toiduainete tehnoloogia õppekavale, mis on üks nutika spetsialiseerumise erialadest, kus parimatele sisseastujatele on tagatud 160-eurone kuustipendium. Lisaks ootab igakuine stipendium ka tehnotroonika ning loomakasvatuse ja kalakasvatuse õppekava parimaid. 

Magistriastmes makstakse tublimatele õppuritele erialastipendiumi metsamajanduse, metsatööstuse, tootmistehnika, liha- ja piimatehnoloogia ning põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval. Kokku võetakse Eesti Maaülikoolis nutika spetsialiseerumise erialadele sel aastal õppima 197 tudengit.

Erialastipendiumi määratakse üliõpilastele kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks (september - jaanuar; veebruar – juuni) ning selle maksmisel võetakse aluseks sisseastuja paiknemine pingereas, alates teisest semestrist aga õpitulemusi. 
Euroopa Sotsiaalfondist makstava stipendiumi eesmärgiks on suunata noorte valikuid majanduse kasvuvaldkondades vajalike erialade kasuks. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Lisainfot erialastipendiumi kohta leiab SIIT.