Uudised

Kõrgeim tung on maaülikooli õppekavadele

Eesti ülikoolidest kõige kõrgem sisseastumisavalduste ja õppekavade arvu suhe on Eesti Maaülikoolis, kus 18 bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe ning integreeritud õppe erialale esitati 3193 sisseastumisavaldust, ehk ühele erialale kandideerib õppima keskmiselt 177 inimest.

Kõrgeim konkurss (9,24 soovijat kohale) oli maaülikoolis toiduainete tehnoloogia õppekavale, järgnes loodusturism (9,20) ning maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (8,37). Erialade populaarsuse pingereas järgnesid keskkonnakaitse (7,73) ja veterinaarmeditsiin (6,97). 

Sisseastumisperioodil esitati maaülikooli eesti- ja ingliskeelsetele õppekavadele kokku 3753 avaldust. Eesti Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Eda Aitsen kommenteeris: „Inimestele meeldib õppida ning näha on, et õppima soovivad asuda ka juba veidi vanemad inimesed, kes tunnevad vajadust end täiendada või lisaeriala omandada.“ Aitseni sõnul on väga positiivne sel aastal esmakordselt avatud puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekava tulemus: „Esmakordselt avatavale õppekavale laekunud avalduste hulk annab tunnistust, et maaülikooli metsa- ja puidualast kompetentsi hinnatakse kõrgelt“. 

Avaldusi ootas maaülikool kokku 18 bakalaureuse, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavadele ning 22 magistriõppekavale. Esmakordselt oli sel aastal avatud vastuvõtt puidutöötlemise tehnoloogia rakendusõppekavale ning maaettevõtete strateegilise juhtimise magistriõppekavale. 

Eesti Maaülikool avalikustab vastuvõetute nimekirjad SAISis 17. juulil, vastu võetuks osutunud üliõpilaskandidaat peab kinnitama oma õppima tulekut SAISis kahe päeva jooksul alates enda vastuvõetuks määramisest. 

Doktoriõppesse on võimalik kandideerida 16. augustini.