Uudised

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli töötajaid auhinnati teaduskongressil

Foto: Piret Raudsepp
Dea Anton rahvusvahelisel kongressil stendiettekande peaauhinda välja teenimas.

Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli teadlased on viimastel kuudel osalenud mitmetel rahvusvahelistel teadusfoorumitel ning leidnud seal ka tunnustust. Nende tutvustatud teemad on otseselt seotud toidu ohutuse ja kvaliteediga ning uuringute üks praktiline eesmärk on sünteetiliste toidu lisaainete asendamine taimse materjaliga.

Septembrikuu lõpus toimunud ülemaailmsel polüfenoolide kongressil „12th World Congress on Polyphenols Applications: Bonn Polyphenols 2018” sai õppetooli stendiettekanne ainukese (pea)preemia kõigi 98 ettekande seast. Postri Antimicrobial and antioxidative effects of rhubarb, tomato and berry powders in raw and cooked pork“ esimene autor on Dea Anton ning kaasautoriteks Piret Raudsepp, Kadrin Meremäe, Tõnu Püssa ja Mati Roasto.

Ettekandes uuriti pealkirjas nimetatud taimede võimet aeglustada bakterite kasvu, samuti rasvhapete rääsumist lihatoodetes mitmel erineval meetodil. Samal kongressil esitati ka teine, autasustatud postri jaoks taimede valiku teinud stendiettekanne „Extracts of different plant parts; their antibacterial and antioxidative properties“, mille esimene autor on Piret Raudsepp ning kaasautoriteks kõik ülejäänud eelmise ettekande autorid.

Viimase poole aasta jooksul on õppetooli töötajad oma teadustöö tulemusi tutvustanud teistelgi foorumitel. Näiteks Piret Raudsepp ja Dea Anton, kes osalesid stendiettekannetega suve alguses Madridis konverentsil „Euroindoamerican Natural Products Meeting (EIAMNP)” ning Tõnu Püssa, kes osales augusti keskpaigas Melbournes toimunud rahvusvahelisel lihakongressil.

Lisaks on avaldamisel mitmed Web of Science teadusartiklid, nende uuringutega ka jätkatakse. Näiteks uurib doktorant Julia Koskar oma doktoritöös toidutaimede ekstraktide antibakteriaalse toime intensiivsust ja seonduvaid mehhanisme. Peatselt on oodata ka Piret Raudsepa ja Dea Antoni temaatiliste doktoritööde valmimist.

Õppetooli viimaste aastate teadusuuringud on põhiliselt olnud rahastatud programmi EU ERA-Net SUSFOOD projektist „Sustainable plant ingredients for healthier meat products – proof of concepts“ ja kaheaastase kestvusega EMÜ baasfinantseerimise projektist „Toidutaimede metaboloomika – sekundaarsete metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime intensiivsus ja mehhanismid“.

Jätkuvate uuringute eesmärk on saada üha täpsemaid teadmisi taimsete lisaainete kompleksidest ning kasulike toimete mehhanismidest, mille alusel kavandada loomsete toitude väärindamist taimsete lisanditega nende tervislikkuse suurendamiseks ja säilitusaegade pikendamiseks.