Uudised

Tehnikainstituut käivitas biokütuste labori

Maaülikooli tehnikainstituut kohandas oma õppehoones kõrgtehnoloogiliseks laboriks ruumi, kus uuritakse kõiki vedelaid ja gaasilisi biokütuseid. Biomajandus on maaülikooli vastutusvaldkond ning biokütused on oluline osa kogu biomajanduse ahelast, selgitas tehnikainstituudi direktor Margus Arak.

Labori tähtsaim seade on kõrgsurve vedelikkromatograaf, mis avardab oluliselt biokütuste analüüsimise võimalusi, kinnitas biomajandustehnoloogiate õppetooli professor Timo Kikas. Uurida saab kõike biokütustega seonduvat, näiteks, millist tüüpi ja kui palju struktuurseid suhkruid on mingis biomassis ehk mil määral hemitselluloosi sisaldab antud biomass. Samuti saab uurida, milliseid kasulikke või kahjulikke kõrvalprodukte tekib kütuse tootmisel ning kas selliseid kõrvalprodukte on võimalik eraldada ja väärindada.

Paljud tööd, mis tuli ülikoolil teadustöö jaoks seni sisse osta või teha kaugemal asuvates laborites, saab Kikase sõnul nüüd teha tehnikamajas kohapeal. Tingimused on analüütiliseks tööks väga puhtad ning võimaldavad teha täpseid mõõtmisi.

Biokütuste labori rajamist ja sisustamist toetas Astra projekt Väärtusahelapõhine biomajandus.