Uudised

Eesti Maaülikooli raamatukogu e-kursus sai kvaliteedimärgi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) e-kursuste konkursil tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt välistudengitele pakutav kursus "Library and information skills."

Kursuse eesmärgiks on tutvustada raamatukogu infoallikaid, teenuseid ning infootsingu põhireegleid ja strateegiad. E-kursusele omistatud kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele.

E-kursuse kvaliteedimärk on tunnustus e-kursuse autorile, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärkide väljaandmise eesmärk on levitada head kogemust ja saada tagasisidet oma e-kursusele kokkulepitud kvaliteedikriteeriumite alusel. Kvaliteedimärki antakse välja alates aastast 2008.

E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontseptsiooni on välja töötanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) e-õppe kvaliteedi töörühm 2008. aastal. HITSA andis kvaliteedimärki välja aastatel 2008–2020. 2020. aastast koordineerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Vaata kõiki e-kursuse kvaliteedimärgi saajad SIIT