Uudised

Maaülikool aitab parandada kliimateadlikkust

Foto: Ove Maidla
EMÜ ülikoolilinnak.

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) rahastab 499 800 euroga kolme Eesti kõrgkooli projekti, et ülikoolid saaksid ühiselt välja töötada kliimamuutuste mõju leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise õpetamise strateegiad ja õppevahendid ning koolitada õpetajaid neid kasutama.

Projekti käigus analüüsivad Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Norra Bergeni ülikooli teadlased, milliste õppeainete raames kliimamuutuste temaatikat praegu käsitletakse ja milliseid haridusstrateegiaid selleks kasutatakse. Samuti kirjeldatakse uusi strateegiaid, mis aitavad anda teadmisi kliimamuutuste, nende leevendamise ja nendega kohanemise kohta, võttes arvesse õpetajate ja vanemate isiklikke arvamusi, kalduvust oma uskumustele kinnitust otsida, kultuurilisi ideoloogiaid ja eetilisi aspekte. Projekti koordinaator maaülikoolis on maakorralduse ja geodeesia õppetooli dotsent Evelin Jürgenson.

Eesti Maaülikool loob e-õppevahendite tugisüsteemi, st konsulteerib ja kontrollib, et projektis loodud e-õppematerjalid vastavad e-õppe hea tava kvaliteedinõuetele. Loob vähemalt ühe uue mulla, maakasutuse, põllumajanduse jt siduserialasid kliimamuutuste kontekstis tutvustava õppematerjali ja osaleb selle õpetamisel õpetajatele, samuti osaleb ekspertidega "Kliimamuutuste ABC" koostamisel. Panustab Tartus õpetajatele suunatud koolituse korraldamisse, kirjeldas EMÜ poolne projektis osaleja haridustehnoloog Veljo Kabin. "Seega lisaks mulla, maakasutuse, põllumajanduse valdkonnale on kogu e-õppevahendite loomise pool EMÜ kanda."

KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuhi Kai Eisenbergi sõnul levib kliimamuutuste teemal hulk eksiarvamusi, mis saavad alguse eelkõige teadmatusest. "Seetõttu on oluline, et selle teema käsitlemisse oleksid kaasatud nii lapsed kõikides vanustes kui ka haridustöötajad. Teadmised kliimamuutustest peavad alguse saama juba maast madalast ja eakohaste materjalidega, mida just see projekt pakubki," sõnas Eisenberg.

Projekti ühel partneril Bergeni ülikoolil Norras on pikaajaline kogemus, kuidas teaduskommunikatsiooni abil suurendada teadlikkust ja toetada õpiprotsesse. Norra suursaadik Else Berit Eikeland sõnas, et kliimamuutused on Eesti ja Norra noorte jaoks ühine väljakutse ning on hea meel, et mõlema riigi ülikoolid saavad selles vallas nüüd edukalt koostööd teha. "Ainult ühiselt on meil lootus jõuda ÜRO säästva arengu eesmärkideni, mille üheks osaks on kliima tegevuskava koostamine," märkis suursaadik.